Ancheta săptămânii
Aleea fără nume care a făcut peste 5 miliarde lei vechi și care l-a dus pe Flutur la DNA

130,01 metri pătrați dintr-o alee fără nume este marea problemă a fostului primar al municipiului Botoșani după opt ani de mandat. Iar termenul de ”alee” este cam mult spus, fiind vorba mai mult de o cărare prin care locuitorii din cartierul Maxim Gorki puteau ajunge pe cea mai scurtă ”rută” spre bulevardul Mihai Eminescu.

Dosarul este constituit tocmai în 2012

 

Deși chemat la DNA Suceava abia spre sfârșitul lunii septembrie 2015, Cătălin Flutur este practic vizat tocmai din 2012, atunci când s-a constituit dosarul 97/P/2012. Oficial însă a devenit suspect abia în această toamnă, după ce pe 21 septembrie procurorul a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale cu privire la săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu având ca rezultat obținerea unui folos necuvenit. Actualul consilier județean este acuzat de comiterea a două astfel de fapte privitoare însă la aceeași alee. Astfel, mai întâi, pe 23 septembrie 2009, în calitate de reprezentant al municipalității, Cătălin Flutur a concesionat către SC Belvedere SRL, 130,01 mp, teren necesar pentru organizarea șantierului unde omul de afaceri Eugen Tudose ridica noul Hotel Belvedere, în spatele celui vechi din fosta Direcție Agricolă. Concesiunea a fost valabilă până în 31 octombrie 2011, după care, pe 18 aprilie 2012, aceeași suprafață de teren a fost reconcesionată societății menționate pe întreaga perioadă de existență a construcției.

 

 

Botoșănenii din Maxim Gorki afectați în ”interesele legitime”

 


”Au fost vătămate interesele legitime ale cetățenilor municipiului Botoșani afectați de desființarea unei căi de acces dintre b-dul Mihai Eminescu și cartierul Maxim Gorki”, este reproșul pe care procurorii anticorupție îl aduc ex-primarului. Acesta ar fi încălcat HCL 197 din 12 mai 2008 prin care s-a adoptat Planul Urbanistic de Detaliu pentru construcția din bulevardul Mihai Eminescu 67 în care se condiționa amenajarea parcării Hotelului Belvedere fără afectarea aleii pietonale limitrofe.
”Îmbunătățirea produsului turistic prin extinderea și modernizarea Hotelului Belvedere” era titlul proiectului european accesat de SC Belvedere SRL. Patronul Eugen Tudose a realizat după demararea lucrărilor că nu ar avea pur și simplu loc de acces cu utilajele pentru ridicarea noului hotel, așa că a solicitat municipalității botoșănene concesionarea respectivei alei. Aceasta nu a avut  vreun nume fiindcă scriptic nu exista în nomenclatorul stradal din Botoșani. Așa că s-a inițiat o hotărâre de Consiliu Local privind aprobarea PUD-ului la inițiativa viceprimarului de atunci Florin Ghiorghiță, care era desemnat să exercite atribuțiile de primar.
”Parcarea situată pe latura de Sud -Est se va amenaja integral pe terenul proprietate SC Belvedere SRL fără afectarea aleii pietonale limitrofe”, se specifica în respectivul HCL.

 

 

Primăria rezolvă o problemă, dar intră în alta

 


Cum mai mulți cetățeni din zonă s-au plâns edililor că trebuie să ocolească pentru a ajunge în bulevardul Mihai Eminescu, s-a decis amenajarea unei noi căi de acces, paralelă cu cea veche, de aproximativ doi metri lățime, preluându-se o parte din terenul de sport al Liceului Ștefan Luchian. Vrând să se rezolve o problemă, s-a iscat o alta. Deși municipalitatea botoșăneană era proprietara ambelor terenuri, după schimbările politice din primăvara anuluui 2012, care au dus inclusiv la înlocuirea directorilor de școli, noua șefă de la ”Ștefan Luchian” ar fi început să se certe cu predecesoarea pentru că ar fi pierdut o porțiune din terenul de sport. Oarecum impropriu spus teren de sport deoarece suprafața efectivă de joc nu fusese efectiv ciunțită, zona preluată pentru amenajarea noii alei fiind cea aflată în spatele unei porți. Rând pe rând au fost chemați la Direcția Națională Anticorupție funcționari din Primăria Botoșani implicați în circuitul aprobării PUD-ului, procurorii DNA concluzionând că au fost afectate interesele legitime ale unității de învățământ, iar Primăria Botoșani ar fi fost prejudiciată cu 8.176 lei prin plata acestei sume către SC Conrec SA pentru amenajarea noii parcări.

 

CITEȘTE ȘI:

Cătălin Flutur suspect la DNA: Procurorii îl acuză OFICIAL de două infracțiuni

 

 

Noul și vechiul ”Rapsodia”

 


Mai mult sau mai puțin direct Cătălin Flutur este practic acuzat că ar fi ajutat Hotel Belvedere deoarece i-ar fi concesionat aleea care exista faptic nu și scriptic. Culmea ironiei, în acea perioadă edilului șef i se reproșa mai mult sau mai puțin oficial că derulează acțiuni pentru a ajuta Hotel Rapsodia, care era și este condus de soția sa, Gabriela Flutur. Iar Hotel Belvedere a ajuns între timp ”noul Rapsodia”, devenind preferatul social-democraților, o sumedenie de delegați, de la Radu Mazăre la artiști veniți la Zilele Orașului sau acțiuni organizate de Inspectoratul Școlar Județean, fiind cazați, respectiv fiind organizate la hotelul condus de Eugen Tudose.
Și mai ciudate sunt însă cifrele. Prin construcția respectivului hotel Primăria Botoșani a încasat peste 5 miliarde de lei vechi la bugetul local. Mai exact, SC Belvedere SRL a plătit impozit pe clădiri de 430.781 de lei, concesiuni de 7.724 de lei, taxă pentru autorizarea construcției de 70.370 de lei și taxă hotelieră de 40.000 de lei. Cumulat se ajunge la exact 548.875 lei, bani pe care Primăria Botoșani nu i-ar fi încasat dacă Eugen Tudose nu reușea să construiască hotelul. Aceasta fără a se mai lua în calcul faptul că firma a adus o investiție de zeci de miliarde de lei vechi în oraș, că au crescut astfel numărul angajaților și implicit a impozitelor plătite către stat.

 

 

O întrebare fundamentală

 


Formularea ”Parcarea situată pe latura de Sud -Est se va amenaja integral pe terenul proprietate SC Belvedere SRL fără afectarea aleii pietonale limitrofe”, ar putea fi cheia dosarului. Nu este exclus să se ajungă la măsurători din care să reiasă exact pe ce porțiune de teren este construită respectiva parcare, deoarece exact în apropierea noii alei, SC Belvedere SRL a amenajat un spațiu verde, lângă acesta aflându-se parcarea propriu-zisă. În rezumat, întrebarea este dacă actuala parcare se află pe fosta cale de acces sau pe aceasta este doar spațiul verde?
La două zile după ce a fost chemat la DNA, Cătălin Flutur a cerut de la Primăria Botoșani mai multe documente, printre care cele două contracte de concesiune încheiate de municipalitate cu SC Belvedere SRL și HCL 197/2008 prin care s-a aprobat PUD-ul.

 

 

HCL 197/2008 pe care Flutur ar fi încălcat-o        H O T Ä‚ R Â R E
pentru aprobarea documentaţiei “P.U.D. – B-dul Mihai Eminescu nr.67” în vederea realizării obiectivului “ÎMBUNĂTĂŢIREA PRODUSULUI TURISTIC PRIN EXTINDEREA ŞI MODERNIZAREA HOTELULUI BELVEDERE – 3*** ”
        
        
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI,
analizând propunerea domnului viceprimar Florin Ioan Ghiorghiţă, desemnat să exercite atribuţiile primăriei prin Dispoziţia nr. 20203/2008, cu privire la aprobarea unei documentaţii de urbanism P.U.D. - B-dul Mihai Eminescu nr. 67" în vederea realizării obiectivului "ÎMBUNĂTĂŢIREA PRODUSULUI TURISTIC PRIN EXTINDEREA ŞI MODERNIZAREA HOTELULUI BELVEDERE - 3*** ",
văzând avizele organismelor teritoriale interesate,
văzând Raportul de specialitate al Serviciului Autorizări în construcţii şi Urbanism, precum şi raportul de avizare al Comisiei de Organizare si Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Ecologice, Protecţia Mediului Înconjurător, Conservarea Monumentelor Istorice şi de Arhitectură, respectiv Comisiei pentru Studii, Prognoze Economico Sociale, Buget, Finanţe, Administrarea Domeniului Public şi Privat,
în baza dispoziţiilor art.36 alin 2 lit."c" şi alin.5, lit. "c" din Legea nr.215/2001, dispoziţiilor incidente în materie ale Legii 50/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art.45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă documentaţia "Plan Urbanistic de Detaliu - B-dul Mihai Eminescu nr. 67" pentru "ÎMBUNĂTĂŢIREA PRODUSULUI TURISTIC PRIN EXTINDEREA ŞI MODERNIZAREA HOTELULUI BELVEDERE - 3***" de către investitorul SC BELVEDERE SRL BOTOŞANI, conform reglementărilor urbanistice cuprinse în proiectul 10/2008, întocmit de SC H*ART STUDIO SRL - arh. Paul Hruşcă, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu următoarele condiţii:
• P.O.T. = max. 59%
• C.U.T. = max.2,25
• regim de înălţime variabil în retrageri succesive de la D+P+M (h = 8,0 m) la max. D+P+M+4 (h= 20,0 m)
• parcarea situată pe latura de Sud -Est se va amenaja integral pe terenul proprietate SC BELVEDERE SRL fără afectarea aleii pietonale limitrofe,
• retragere obligatorie faţă de limita de proprietate spre Nord - Est - min. 2,0 m în aşa fel încât distanţa minimă până la blocul învecinat să fie de 11,50 m,
• se vor desfiinţa următoarele corpuri de clădire existente:
1. Magazie situată la Nord -Est.
2. Terasă acoperită (în construcţie) situată la Sud.
Art. 2 Documentaţia anexă, care a stat la baza fundamentării prezentei hotărâri se păstrează şi arhivează de către Serviciul Autorizări în Construcţii şi Urbanism .
Art. 3. Primarul municipiului Botoşani, prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Ana Manuela Zarug

 

CITEȘTE ȘI:

O GLUMĂ DE DOSAR – Flutur chemat la DNA pentru desființarea unei alei

 

Îngrijitoare de lux la Spitalul Mavromati: Lefuri în plată de 6.000 - 9.000 de lei
Nu există posturi mai bine sau mai prost remunerate. În România angajatorii sunt cei care provoacă discrepanțele uriașe între mediul privat și cel bugetar.Și se ajunge astfel ca două persoane care prestează practic aceeași activitate, dar în locuri diferite, să aibă salarii diametral opuse, ca valoare.
După 31 de ani, Primăria Botoșani a înregistrat la OSIM „Premiul Național de Poezie Eminescu”: Eminescu este al nostru, al tuturor / Dacă dorește să-l provincializeze, să-l facă de nivel local, să implice și aprozarul nu știu care...
După trei decenii în care manifestările dedicate Zilelor Eminescu au fost organizate de Fundația Culturală Hyperion, de anul viitor organizatorii ar putea fi alții.Primăria municipiului Botoșani, finanțatorul principal al acestor evenimente culturale, a devenit proprietară pe titulatura premiului.
Lichidare până la capăt: S-a scos la vânzare și o cale ferată din ograda orașului - O să vină romii până la urmă să o cumpereGALERIE FOTO
Cabinetul Individual de Insolvență (CII) ”Dascălu Constantin Lulu” continuă încercarea de recuperare a datoriilor SC Termica SA. La 11 ani de la intrarea în faliment a fostei societăți de termoficare a orașului, în patrimoniul acesteia încă se mai găsesc bunuri care pot fi valorificate.
Marea ”pilăreală”: Statul a uitat de concursuri, puzderie de instituții conduse de interimarii cu pile la partid
”Exercită cu caracter temporar”, ”promovare temporară”, ”delegare atribuții”, ”preluare sarcini”, toate aceste expresii sofisticate nu fac altceva decât să ascundă la Botoșani un fenomen care a luat amploare în pandemie. La conducerile a tot mai multe instituții sunt propulsați oameni fără concurs, dar cu carnetul potrivit de partid.
„Omul care mânca două pâini” la companiile orașului, dat afară de la societatea în faliment care a îngropat Primăria în datorii
S-au câștigat și se câștigă bani frumoși la societățile Consiliului Local Botoșani, indiferent de situația lor financiarăDirectorul cu două salarii din termie și-a încheiat contractele de șef și a rămas doar cu statutul de angajat la Modern Calor
TRAGEDIA de la Huțani reprodusă după 41 de ani! Cât de pregătit e Botoșaniul să intervină la un accident de o asemenea amploare? – VIDEO 
Seria articolelor privitoare la cea mai mare tragedie rutieră a României se încheie cu un exercițiu de imaginație. Colonelul Decebal Muraru, inspectorul-șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) „Nicolae Iorga”, a participat alături de Botoșăneanul la acest demers după un salt în trecut, pornind de la momentul în care s-a aflat de accident. 
Afaceri cu șomeri anchetate de Poliție și Agenția de Integritate, angajați de la AJOFM prinși în morișca subvențiilor
Polițiștii botoșăneni desfășoară o anchetă care vizează modul în care mai multe societăți comerciale și o organizație neguvernamentală au încercat, și unele chiar au și reușit, să obțină subvenții de la bugetul de stat și cel european prin Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM).
Femeia aruncată printre cadavre care a înviat la morgă: Mama, tu ai fost moartă și ești vie, ce ai văzut acolo?VIDEO & FOTOGALERIE
Aproape 42 de ani trecuți din ziua accidentului de la Huțani nu au fost nici pe departe suficienți pentru ca Virgina Varvarei, astăzi pensionară, să uite clipele îngrozitoare prin care a fost nevoită să treacă. Povestea acesteia este probabil cea mai tulburătoare dintre toate cele ale supraviețuitorilor pe care Botoșăneanul a reușit să îi găsească și să îi intervieveze.
”Șoferii iadului”, vinovații de serviciu în ”epoca de aur”: Mergeai non-stop până picai, mai ațipeai... / Când porneai motorul scotea o fumăraie că autogara nu se mai vedeaVIDEO & FOTOGALERIE
Despre modul inuman, un veritabil atentat la siguranța vieții, în care se circula în perioada comunistă...
Loading...
Șoferul din autobuzul groazei a murit sub ochii soției și a lăsat orfani trei copii, două amenzi – singurele pedepse pentru 48 de morți
Cea mai mare tragedie rutieră din istoria României a avut eroul său negativ. Pentru că în comunism sistemul nu putea fi decât perfect, cei care greșeau erau doar oamenii. Chiar dacă, atunci când vorbim despre șoferi de exemplu, erau nevoiți să circule cu autobuze vechi, pline de improvizații și cu anvelope noi, dar cu defecte de fabricație.
OMAGIU adus după 41 de ani de la tragedia în care au murit aproape 50 de botoșăneni - Troiță ridicată de Consiliul Județean și Primărie – VIDEO
Seria articolelor realizate de publicația Botoșăneanul despre tragedia care a avut loc la Huțani în urmă cu mai bine de patru decenii se aproapie de final. Atât cât s-a putut în condițiile date, am încercat să călătorim într-un trecut mai mult sau mai puțin îndepărtat pentru a readuce în atenție accidentul care rămâne pe primul loc în România, în privința numărului ridicat de morți.
Tragedia de la Huțani, dezvăluită în presa comunistă doar la anunțurile de condoleanțe: A fost tratat drept un accident de muncă
Tragedia de la Huțani nu a existat și totul a fost doar un vis urât dacă ar fi să ne luăm după presa botoșăneană din acea perioadă. Presă ce însemna de fapt un singur ziar care nu a pomenit ceva despre cel mai mare accident rutier din istoria României.
Adevărul făcut scrum! Dosarul accidentului de la Huțani TOPIT de Parchet și Poliție – GALERIE FOTO singurele IMAGINI de la tragedia rutieră
Autoritățile au distrus toate dosarele și documentele cu fotografii anexate, declarații de martori, expertize sau rezultate ale cercetărilor penale care au existat în urma celei mai mari tragedii rutiere din țara noastră.Accidentul rutier cu morți colective a avut loc la Huțani pe 29 iunie 1980, când un autobuz s-a răsturnat cu roțile în sus într-o mlaștină, iar în jur de 50 de oameni și-au pierdut viața.
PREMIERĂ: Colonelul Vasile Botezatu, dezvăluiri amănunțite despre ancheta celei mai mari tragedii rutiere a României: Era o situație de război! VIDEO
Jumătatea vieții i-a fost marcată colonelului botoșănean Vasile Botezatu de cea mai mare tragedie rutieră care s-a petrecut vreodată în România, la Huțani – Botoșani.A avut implicare directă în cercetarea ulterioară și, acum, la venerabila vârstă de 81 de ani, își amintește clar modul în care s-a derulat ziua de 29 iunie 1980.
Loading...
Dezvăluiri după 4 decenii: Anvelopa care a explodat era nouă, ”autobuzul morții” avea doar o ușă și transporta oameni pe... motor
A doua zi după accidentul din 29 iunie 1980 de la Huțani s-a constituit o comisie de constatare tehnică a condițiilor în care s-a produs tragedia. Autobuzul a fost scos din apă cu o macara și transportat la garajul IJTL – Întreprinderea Județeană de Transport Local Botoșani.
Televiziunea Română a ajuns la Botoșani pentru cea mai mare tragedie rutieră din România: Sunt încă întrebări la care după 41 de ani nu se știe răspunsul GALERIE FOTO & VIDEO
Seria de articole inițiată de Botoșăneanul despre accidentul rutier care a avut loc la Huțani în 29 iunie 1980, când un autobuz cu circa 85 de persoane s-a răsturnat într-o mlaștină, a readus în atenția publică această tragedie unică în România prin proporțiile sale. Atunci când s-a produs, a fost înregistrat drept cel mai groaznic accident rutier de pe glob.
Dumitru Zmău în fața celei mai mari tragedii din carieră: Erau distruși. Oameni plângeau, țipau, răcneau. O nenorocire ca asta sper să nu mai prind în viața asta - VIDEO
Doar cei care au prins o bucată din comunism își pot aminti cum decurgeau călătoriile între localități sau cele interjudețene. Autobuzele plecau exclusiv din autogări, nu existau firme private, cum sunt în zilele noastre, pentru transportul călătorilor la orice destinație dorită. Nu erau bilete rezervate, aer condiționat sau altele de acest gen.
Pompierul care a intervenit la tragedia de la Huțani: Se scoteau oameni, intra unul, ieșea altul / Când vezi ce ai văzut acolo... nu-ți găsești cuvintele - VIDEO
Pe Liviu Adronic l-am cunoscut prin prisma activităților din ultimele două decenii, el dezvăluindu-și public sufletul sensibil îndrăgostit de cultură. A apărut și s-a poziționat firesc în mijlocul evenimentelor artistice ca și cum ar fi fost acolo dintotdeauna. Puțini cunosc faptul că Liviu Andronic a trăit o zi și o noapte în mijlocul celei mai mari tragedii rutiere care a lovit România. Și care l-a schimbat și pe el, pe viață. Deși, nu a pierdut pe nimeni drag. A preluat însă din durerea celorlalți, a celor care și-au plâns morții.
Eroul care OFICIAL nu există! Gheorghe Podaru, omul care într-o după-amiază de vară a salvat șase oameni din mlaștina de la Huțani: Totul s-a petrecut într-o tăcere de mormântVIDEO & GALERIE FOTO
Ne reîntoarcem în timp, în duminica zilei de 29 iunie 1980, în localitatea Huțani, unde a avut loc cea mai mare tragedie rutieră a României.Gheorghe Podaru a avut o implicare uriașă în partea a doua a evenimentului rutier, în ceea ce s-a înțeles pe atunci a fi misiunea de salvare.
Mărturiile femeii care a supraviețuit celei mai mari tragedii rutiere din România: Șoferul a strigat - ne răsturnăm / Fetițele alea au murit cu garoafele în mânăVIDEO & FOTO
Margareta Hergheligiu avea 27 de ani în anul care avea să marcheze iremediabil sute de oameni din trei județe ale Moldovei și este una dintre puținele persoane care a supraviețuit teribilului accident rutier din 29 iunie 1980.Își amintește fiecare detaliu extrem de clar, iar amintirile încă-i rănesc memoria pentru că, în cei 41 de ani care au trecut de atunci, nu s-a oprit din întrebările adresate Divinității: „De ce am trăit eu și nu unul dintre copiii care se aflau în autobuz? Sau una dintre familiile fericite care se aflau printre călători?”.
Una dupa alta, legile in Romania sunt puse la pamant de avocati destepti !
12 octombrie 2015, 09:44
Sondaj
Ar trebui introduse uniformele școlare obligatorii?
Da
Nu
Nu știu / nu mă interesează
Declaraţia zilei
„Avem o creștere indiferent de fluctuație, veniți, plecați, pensionați, o creștere cu contract de muncă de 22 de medici. Și să nu uităm că mai avem în continuare concursuri în derulare. Avem două posturi la ATI, concursul ...
starshiners.ro%20
fashiondays.ro
Curs valutar
acum 2 zile
EUR
Euro
4.9477 lei
USD
Dolarul SUA
4.6725 lei
CHF
Francul elveţian
4.8048 lei
GBP
Lira sterlină
5.8325 lei
JPY
100 de yeni japonezi
3.6467 lei
XAU
Gramul de aur
277.4633 lei
MDL
Leul Moldovenesc
0.2453 lei
HUF
100 de Florinţi Maghiari
1.2864 lei
AUD
Dolarul Australian
3.3027 lei
CAD
Dolarul Canadian
3.6568 lei
CZK
Coroana Cehească
0.2006 lei
DKK
Coroana Daneză
0.6648 lei
Vremea
astăzi
Botosani
19.3 o C
Dorohoi
17.9 o C
Bucecea
18.8 o C
Darabani
17.3 o C
Saveni
18.2 o C
Ştefăneşti
22.3 o C
Horoscop
astăzi
app traffic statistics
© Copyright 2009 - 2022 Botoşăneanul. Toate drepturile rezervate.