Ştiri
Scriitori botoșăneni dincolo de Styx - Ion Pogorilovschi și reperele culturii românești: de la Eminescu la Brâncuși

Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii Mihai Eminescu își propune, într-un parteneriat media cu ziarul Botoșăneanul, să prezinte, în ediția de duminică, un nou proiect intitulat Scriitori botoșăneni dincolo de Styx. Astăzi este despre Ion Pogorilovschi.

Unul dintre cei mai importanți exegeți ai operei lui Constantin Brâncuși, Ion Pogorilovschi s-a născut la Rădăuți-Prut, a absolvit Liceul de Băieți „Grigore Ghica Voievod” din Dorohoi, apoi Facultatea de Istorie-Filosofie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (1962). În timpul studenției, a înființat și condus Cenaclul literar „Nicolae Labiș” și a colaborat la revista (samizdat) „Cuvântul nostru”, editată de un grup de studenți de la Facultatea de Filologie (Mihai Drăgan, Dan Mănucă, Marin Sorescu). A fost cercetător la Academia Română. A publicat câteva zeci de studii și articole dedicate creației lui Mihai Eminescu și, în mod special, operelor lui Constantin Brâncuși: Comentarea capodoperei. Ansamblul sculptural Brâncuși de la Târgu Jiu (1976); Arhetipul expresiei lirice românești (1987); Pasărea Măiastră și sursele (1995); Miracolul Eminescu: trei abordări generative (1999); Brâncuşi, apogeul imaginarului: comentarea capodoperei de la Târgu Jiu (2000); Brâncuşiana&Brâncuşiada (2000); Viziunea axială a lumii (2001); Brâncuşi. Geneza: 1905-1910 (2007); Tăcerea Mesei Tăcerii / The Silence of The Table of Silence (2010) etc., etc.

 

Într-un articol publicat în „Gorjeanul” cu ocazia împlinirii a optzeci de ani de la nașterea lui Ion Pogorilovschi, Sorin Buliga observa că personalitatea complexă a exegetului care și-a dedicat toată viața operei lui Brâncuși „este revelată de multitudinea domeniilor cunoașterii pe care le-a abordat și în care, prin creațiile sale autentice, și-a adus contribuții serioase (datorită cunoștințelor sale pluridisciplinare, vaste și aprofundate, i-am putea atașa cu ușurință titulatura de «savant»): geneza logico-istorică a figurilor de stil, fenomenele generative ale culturii, antropologie culturală, determinațiile etnopsihologice ale umanului (act de mare curaj în timpurile comuniste, deoarece abordarea acestei teme i-a periclitat situația, fiind suspectat de «naționalism» și «gândirism»), educația estetică, formarea gândirii logico-tehnologice în procesul învățământului superior (prin activitățile de cercetare științifică) și abordarea filosofică a creației brâncușiene care a condus la prima teză de doctorat în exegeza brâncușiană («brâncușiologie»)”.

 

Scopul cercetărilor pe care le face criticul de artă Ion Pogorilovschi constă în „asimilarea frumuseții de conținut” a capodoperei brâncușiene. Excelent cunoscător al reperelor arhetipale ale culturii universale și naționale, el realizează – în aproape toate lucrările sale – „o interpretare a capodoperei [brâncușiene – n.m., L.Ț.] prin dovedirea consonanței sale adânci (nu numai pe părți, ci mai ales de ansamblu) cu viziunea vieții și morții proprie culturii noastre arhaice, adică demonstrarea exemplarei constituiri moderne a acestei lucrări ca personanță a mitului autohton al marii treceri”. Sunt absolut impresionante și revelatorii comentariile pe care le face pe marginea relației dintre Coloana infinitului, de exemplu, și simbolul bradului din ritualul funerar la români, pornind de la ipoteza că această lucrare a lui Brâncuși întrunește de fapt mai multe conținuturi spirituale românești:  „Să fie Coloana de la Tg. Jiu indefinită în semnificația ei, o transsimbolizare a tuturora și nici a uneia dintre conținuturile spirituale exprimate distinct prin brazii de nuntă, sulițele funerare, stâlpii de prispă, troițele, pietrele de hotar ș.a.m.d.? Faptele – consemnate – de geneză a capodoperei brâncușiene impun să considerăm Coloana sculptorului ca solidarizată unei anumite funcționalități, ca apoteozând un anume destin al coloanei cerului: acela de însemn funerar”. Demonstrația care urmează surprinde nu doar prin argumentele evocate, ci și prin stilul care evită sobrietatea și academismul proprii, în general, demersului științific. Descoperim aici, mai degrabă o relatare confesiv-poetică a ideilor, cititorul alegându-se nu doar cu informații noi absolut necesare pentru înțelegerea operei lui Brâncuși, ci și cu o mare bucurie estetică: „Suficientă încredere în felul orientării noastre spre identificarea și descrierea ascunsei determinări dinspre arhaic a Coloanei de la Tg. Jiu ne-a dat-o constatarea rolului de primă mărime deținut de brad în întregul context de obiceiuri zise «ale mortului», în Gorj (deci în aria de baștină a lui Brâncuși); un criteriu, așa zicând, al difuzării geografice. În acest cadru în special ne-a impresionat veghea – prelungită până în zilele noastre – a sulițelor de brad de la Hobița. Le-am văzut pentru prima oară într-un asfințit al verii anului 1964. Erau trei brazi tineri împlântați fără rădăcini în pământ. Tulpinile lor, doar cu câteva crengi scheletice spre vârf, se înălțau drepte până la trei-cinci metri deasupra mormintelor. Una dintre tulpini – cea mai veche – avea crengile și coaja desprinse de vreme și părea un catarg cenușiu ori o săgeată către zenit. Celelalte două mai păstrau ornamentele geometrice în coajă cu care fuseseră împodobite. Acolo, pre trupul subțire al acestor brazi, am regăsit nu numai motivul romboidal, ci însăși silueta Coloanei fără sfârșit. Era crestată de mai multe ori, jur-împrejurul trunchiului. Pe un fond decupat, romburile de coajă urcau în susul tulpinii născându-se unul din altul. O formă cojită a Coloanei am cules-o din iarbă…”.

 

Ion Pogorilovschi nu a debutat însă cu un studiu despre Brâncuși, cu un articol despre Mihai Eminescu –Eminescu și geneza figurilor de stil, publicat în „Revista de filozofie”, nr. 9 din 1965. După mai bine de două decenii, timp în care i-au apărut mai multe lucrări dedicate celebrului sculptor, criticul de artă revine la preocupările lui de exeget literar, publicând, în 1989 (în „Cronica”, nr. 27-31, și „Revista de filozofie”, nr. 4), un studiu comparat – Arhitecturi imaginare la Eminescu și Brâncuși –, pe care îl va prelua și dezvolta mai târziu în cartea Miracolul Eminescu: trei abordări generative (Editura AXA, Botoșani, 1999). Cele două repere ale culturii românești se întâlnesc astfel într-un singur studiu, iar cel care le comentează opera stabilește conexiuni între ei la nivel de valorificare a acelorași arhetipuri. Iată câteva exemple: 

 

- „Brâncuși repeta celor cărora le vorbea despre Templu că lucrarea trebuia să permită accesul doar a câte unei singure persoane: traseul în Templu și ajungerea în miezul lui comportau astfel regia arhitecturală a unei separări de lume, în numele rămânerii omului față cu sine însuși. un soi de «strungă» pentru un singur itinerant este, am văzut, și pătrunderea pe eminesciana insulă. Poezia și proza lui Eminescu abundă în ambulațiuni inițiatice solitare ce duc spre un centru existențial.”

 

- „…în reveriile artistului (amintind, ca la nici un alt român, titanismul construcțiilor imaginare eminesciene) motivul «Coloanei» urca uriaș, până la înălțimea de sute de metri, și până la condiția de arhitectură locuibilă. La fel, motivul «Măiastrei», fabuloasa Măiastră care și la Eminescu putea crește enorm: «Din ce în ce-și întinde-aripa-albastră,/ Din ce în ce se face tot mai mare,/ Încât doar din mărimea unei vrăbii/ Ea seamănă acum unei corăbii» (Fata-m grădina de aur), sculptorul o vedea umplând bolta cerului, cu putința practicării unui spațiu interior în trupul lucrării.”

 

- „Există o mandala brâncușiană, după cum există o mandala eminesciană. /…/ Când Eminescu versifică memorabil: «De treci codrii de aramă, de departe vezi albind/ Ș-auzi mândra glăsuire a pădurii de argint» (Călin) – recunoașterea concordanței viziunii sale spațiale (fie ea numită și mandala eminesciană) cu cea engramată în psihomentalul autohton tradițional  e deja un truism. Când însă e vorba de Brâncuși, de imaginarul său arhitectonic prin excelență apt să vizualizeze o geografie mitică și o alcătuire ca de incintă sacră a lumii, nu știm de ce rădăcinile din pământul patriei ale imaginarului său nu se mai văd. Un injust divorț e strecurat astfel între Brâncuși și Eminescu fără a i se aduce, în susținere, probe și argumente. Ele nu există, prin firea lucrurilor. Și tocmai fiindcă nu pot fi formulate, unii critici (nominaodiosa) fac cazuistică spre a impune ideea că imaginarul brâncușian ar descinde direct dintr-un soi de esoterism apatrid, universal, dar… de aiurea, și ca atare exclusivist față de fenomenul originar autohton. Or, nu se poate contesta că viziunea românească originară a lumii, cu arhitectura-topografia-cosmologia ei, aparține ea însăși de fenomenul planetar al constituirii formelor de reprezentare simbolică, forme care, datorită surprinzătoarei lor consonanțe, par că ar deriva dintr-o unică Tradiție Primordială. De la primarele noastre eresuri cosmologice și de la geografia basmelor românești, eresuri și basme sub zodia cărora au copilărit Brâncuși și Eminescu, și până la viziunile din filosofia modernă a culturii noastre, cum sunt, de pildă, cea a «satului-idee» și cea a «fenomenului horal» –, o mandala românească, ca mod de structurare imaginară a spațiului, își lasă ghicită perenitatea subiacentă.”

 

Prin astfel de comentarii, care pun alături poezia și sculptura, Ion Pogorilovschi ne oferă posibilitatea să descoperim noi fețe și semnificații ale operei celor doi titani ai culturii române și, în același timp, ne dezvăluie modelele ancestrale autohtone după care funcționăm noi ca mentalitate culturală colectivă.

 

(Lucia Țurcanu, Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu”)

 

loading...
Scriitori botoșăneni dincolo de Styx: Shaul Carmel, psalmistul de la sfârșitul unui secol ateu
Scriitori botoșăneni dincolo de Styx: Elidia Agrigoroaiei, cronicar al „devenirii oamenilor”
Scriitori botoșăneni dincolo de Styx: Alexandru D. Lungu, un romancier ce-și mai așteaptă cititorii

 

DESCARCĂ APLICATIA BOTOSĂNEANUL PENTRU MOBIL:

download from google play download from apple store
Produs cu salmonella RETRAS de la un lanț de magazine, clienții își primesc banii înapoi
Nu trebuie consumat produsul.
Sumarul zilei! Ne apropiem de noul an cu nemulțumiri în Poliție, nu scăpăm de „aranjamente” la concursuri sau de accidente
Prima zi de frig accentuat la Botoșani, iarna-și intră în firesc. La Botoșani ziua a fost liniștită, resimțindu-se ecourile finalului de săptămână. 
Lider sindical din Poliție în fața prefectului: Este oribil / Creăm artificii de interpretare financiarăVIDEO
Virgil Bordei, președinte Confederația Meridian la care este afiliat Sindicatul Pro-Lex a cerut în conferința de presă de la Prefectură ca polițiștii să fie și ei auziți. Asemenea celorlalte categorii profesionale.
După aproape trei decenii „de Italia”, cetățenie și viața de vis din străinătate, doi soți s-au reîntors la Botoșani - FOTOGALERIE
Adina Ojog este una dintre românii care au decis, după ani de zile petrecuți în străinătate, să se întoarcă în România. A trăit la Veneția, la doi pași de Piazza San Marco și a dobândit cetățenia italiană.
Botoșănean de 40 de ani mort la terapie intensivă – SITUAȚIA zilei
În ultimele 24 de ore județul Botoșani a mai înregistrat un deces cauzat de virus, în cazul unui bărbat de 40 de ani.
Ținta atacului cu „bombă” din curtea unei locuințe sucevene a stat un an și la Botoșani
Atacul cu ”bombă” de joi dimineața din curtea locuinței unui cunoscut contrabadist de țigări din Suceava ”a fost doar un avertisment, un semn” la adresa lui Alexander Iosif, destinatarul mesajului, susțin surse apropiate de anchetă.
Cine-i apără pe polițiști de mai-marii din Poliție? „Inginerii financiare”, ordine secretizate la legea salarizării și alte abuzuri făcute publice– VIDEO
Tocmai oamenii care trebuie să respecte cu sfințenie legea și totodată să se asigure că o face și societatea civilă pentru asigurarea siguranței publice, sunt cei care trăiesc cele mai mari frustrări privitoare la normative care sunt încălcate, chiar de șefii din ministerele de resort.
New York – ONU - Mirel Manea... Concert extraordinar de Ziua Națională a României în capitala financiară a lumii – GALERIE FOTO
După ce în octombrie a cântat în Principatul Monaco, ”La Grand Bal”, iar în noiembrie a fost oaspetele Excelenței Sale Zafar Iqbal, ambasadorul Pakistanului în România și Republica Moldova, pe 1 Decembrie Mirel Manea a fermecat auditoriul de la New York.
PSD Botoșani: Suntem egali, dar cu povești de viață diferite - GALERIE FOTO
Dizabilitatea nu este o barieră! E puntea care ne leagă, poate, mai mult, unii de ceilalți. Este crezul femeilor social-democrate din Botoșani care astăzi au sărbătorit Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități împreună membrii Asociației “Ridică-te și umblă!”.
Loading...
Dacă zice Arafat, așa o fi: Omicron va ajunge în România
Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a declarat, vineri, la Digi24, că  varianta sud Africană a  Covid-19 – Omicron va ajunge indiscutabil și în România la fel cum și tulpina Delta și-a făcut apariția la finalul verii.
Dan Petrescu renunță la un jucător, FC Botoșani pregătit să-l ia din iarnă
Prima achiziție a botoșănenilor anunțată pentru pauza competițională de iarnă ar putea fi un jucător de la CFR Cluj.
PSD: Viața botoșăneană din 1918 prezentată de social-democrați – VIDEO
Pentru sărbătorirea Zilei Naționale a României, PSD Botoșani a demarat un proiect menit să facă legătură dintre trecut și prezent, care să contribuie la întărirea conștiinței naționale a botoșănenilor.
Lecție de viață primită de deputatul Dan Șlincu de la un tânăr din Dorohoi – FOTOGALERIE
De Ziua Persoanelor cu Dizabilități, unul dintre parlamentarii botoșăneni a primit o lecție de viață.
Mașină urcată perpendicular pe un stâlp de un șofer de 18 ani noaptea trecută, după o plimbare „între băieți” – FOTO & VIDEO
După carambolul cu patru autovehicule produs noaptea trecută pe drumul Botoșani – Suceava, în zona Baisa, un altul s-a produs în zorii zilei.
Loading...
Tendințe modei pentru bărbați în sezonul toamnă iarnă 2021/2022
(P) A fost un an ciudat pentru întreaga lume și, bineînțeles, acesta a avut un impact considerabil asupra modei, dar mai ales asupra inspirației pentru designeri. Sezonul rece aduce colecții la fel de relaxate ca cele din primăvară/vară, când pantalonii de jogging erau în trend. Designerii au revizitat și au experimentat cu piesele esențiale din garderoba unui bărbat, ca un răspuns pozitiv la evenimentele ce au avut loc; jachete bărbați deconstruite, cămăși bărbați cu modele geometrice și nuanțe de roșu, iată care sunt câteva din trendurile acestui sezon.
5 lucruri incredibile pe care le poți face cu un deodorant
(P) Deodorantul este acel produs pe care il folosești zilnic fără să crezi că poate fi întrebuințat și pentru alte lucruri decât acela de a te proteja împotriva mirosului neplăcut sau al transpirației.
O firmă de servicii funerare din Iași vă va ajuta să treceți peste teribila cumpănă!
(P) In viata, nu suntem niciodata pregatiti pentru momentele de neinchipuit, cum este despartirea definitiva de o persoana draga. Totusi, acestea sunt inevitabile si, atunci cand au loc, este bine sa avem aproape pe cineva care are experienta intr-o astfel de situatie si care ne ajuta sa trecem cu usurinta prin aceste clipe.
5 lucruri pe care trebuie să le afli înainte de a-ți deschide cont la MrBit Casino
Se apropie vacanța de iarnă, în care vei avea mai mult timp pentru relaxare. Poți citi o carte, te poți întâlni cu prietenii sau te poți distra într-un cazinou online. Pentru cea de-a treia variantă, în acest articol în prezentăm un MrBit Casino review, cum ar spune James Bond, un împătimit al cazinourilor.
Ziua în care am văzut că inspectorii veniți în control nu sunt zei... seară marcată de o tragedie și de un carambol cu patru mașini
Pe data de 3 decembrie 2021 am aflat că se mai poate și altfel. Adică agenții economici nu trebuie să stea în genunchi în fața organelor de control.
Metode și trucuri pentru a-ți pregăti fața pentru iarnă!
(P) Perioada cu vânt și înghețuri severe afectează negativ starea pielii. Schimbările bruște de temperatură, lipsa de vitamine sunt un adevărat test pentru pielea feței. Iarna, pielea devine uscată și palidă, începe să se exfolieze și apare iritarea. Pentru a evita astfel de probleme, trebuie să vă pregătiți cu atenție pentru sosirea iernii.
Sondaj
Sunteți de acord cu accesarea de către Primăria Botoșani a unui credit de 13 milioane de euro pentru cofinanțarea proiectului european privind refacerea căii de rulare și cumpărarea unor tramvaie noi?
Da
Nu
Nu știu / nu mă interesează
Declaraţia zilei
”Mă pregătesc cu emoție pentru ziua de întâi decembrie, singura zi din an în care mai creez poezie. Dacă înainte scriam constant, acum ce mi-a rămas e această zi în care îmi amintesc și reînvii conglomeratul unic de tră ...
starshiners.ro%20
fashiondays.ro
Curs valutar
acum 2 zile
EUR
Euro
4.9487 lei
USD
Dolarul SUA
4.3767 lei
CHF
Francul elveţian
4.7595 lei
GBP
Lira sterlină
5.8121 lei
JPY
100 de yeni japonezi
3.8642 lei
XAU
Gramul de aur
249.2179 lei
MDL
Leul Moldovenesc
0.2460 lei
HUF
100 de Florinţi Maghiari
1.3605 lei
AUD
Dolarul Australian
3.0868 lei
CAD
Dolarul Canadian
3.4089 lei
CZK
Coroana Cehească
0.1948 lei
DKK
Coroana Daneză
0.6655 lei
Vremea
astăzi
Botosani
-0.8 o C
Dorohoi
-0.6 o C
Bucecea
-1.4 o C
Darabani
-4.7 o C
Saveni
-0.2 o C
Ştefăneşti
2.5 o C
Horoscop
astăzi
app traffic statistics
© Copyright 2009 - 2021 Botoşăneanul. Toate drepturile rezervate.