Botoşanii de altădată
Străzile de odinioară ale Botoşanilor: Înghesuială la modernizarea drumurilor pline de gropi ale oraşului

Până pe la 1820 nu s-a acordat nicio atenţie străzilor oraşului, care au apărut fără nicio cât de mică idee de sistematizare, de modernizare. Înguste, întortocheate, pline de praf în timpul secetos, pline de gropi cu apă şi desfundate în timpul ploilor, dădeau oraşului un aspect neplăcut, fapt remarcat, nu o singură dată, de cei ce păşeau pentru prima dată în oraş.

Botoşaniul de odinioară – un sat mai răsărit

Călătorul străin ce intra prin una din bariere avea impresia că se află într-un sat mai răsărit. Deoparte şi de alta a străzilor, case şi bordeie sărăcăcioase. Pe străzi, la tot pasul, întâlneai cârduri de orătenii, în deosebi raţe şi gâşte ce se bălăceau în băltoacele din mijlocul străzilor. Pe sub garduri păşteau animalele. Caii şi vacile ajungeau cu păscutul până aproape de centrul oraşului. Câinii vagabonzi şi chiar din cei cu stăpâni, colindau nestingheriţi uliţele, în căutare de hrană.

 

Această situaţie a determinat pe poliţiaiul oraşului, C. Placa, să înainteze Primăriei, la 22 aprilie 1875, un raport prin care cerea înfiinţarea unui ocol în care să fie închise animalele „de pripas”, pentru care să se perceapă amenzi. Astfel, „este oprită cu desăvârşire vagabondarea a orice soi de vite pe stradă, cei care găsindu-se se vor prinde iar pe proprietarii unor asemenea  animale se vor pune la amendă conform Legii.” nota Ştefan Ciubotariu în Monografia oraşului Botoşani.

 

Primele preocupări de modernizare a străzilor 

 

Primele preocupări de sistematizare a străzilor au început după 1820, când au avut loc schimburi de locuri (grădini) între proprietari, pentru deschiderea de uliţe, exproprieri de utilitate publică făcute de autorităţile locale, alinieri, lărgiri de străzi. În aceste sens, s-au eliberat la cererea autorităţilor şi locuitorilor trei hrisoave domneşti, ce cuprind informaţii detaliate despre modernizarea străzilor ce-au avut loc în acea perioadă.

 

Ultimul hrisov a hotărât noi taxe ce urmau a fi taxate de obştea târgului, care se constituiau apoi în venituri proprii: două parale pentru carele ce intrau în oraş cu marfă, zece parale pentru o vadră de rachiu, holercă şi păcură, 2 lei pentru o bute cu vin, zece parale pentru vadra de rachiu şi holercă ce se fabrica în oraş.

 

Mai târziu, în 1822, s-a introdus pentru prima dată prestaţia obligatorie a locuitorilor ce erau obligaţi să lucreze la amenajarea uliţelor după cum urmează: birnicii de mahalale şi scutiţii trebuiau să lucreze cinci zile pe an, cei care posedau care cu boi sau căruţe cu cai, urmau să le folosească şi pe acestea.

 

„Batacurile (mocirlele) constituiau cea mai mare nenorocire a străzilor. În sezonul ploios, căruţele şi trăsurile intrau în apă şi noroi până la butucul roţilor de unde se putea ieşi cu mare greutate. În 1833 s-a încercat astuparea lor de către Eforie, încheindu-se un contract cu locuitorii din satul Vorniceni, prin care aceştia s-au angajat să care moloz cu 30 care cu boi, de două ori pe zi.”

 

Prima acţiune de modernizare se pare a fi cumpărarea , în 1830, de la hatmanul Teodorache Studza a unui lot, cu 140 de galbeni, necesar pentru deschiderea unui drum care să ducă până în piaţa târgului. În 1833, Eforia avea amenajate câteva drumuri noi, a căror batacuri au fost astupate cu moloz rezultat din demolarea bisericii Sf. Acsinte. În acelaşi timp s-a trecut şi la pietruirea pieţei.

 

 „Uliţa podită”

 

Botoşaniul a avut şi o stradă podită cu scânduri. Eforia raporta Departamentului că strada centrală s-a început a se podi cu scânduri în anul 1833, avea o lungime de 25 de stânjeni şi o lăţime de doi stânjeni şi două palme. Nu după mult  timp s-a stricat „şi la vremuri de sloată nu numai că trecătorii cu sloboda nu pot umbla, dară şi trăsurile apoi nici cum”. Prin urmare, s-a renunţat la ideea de a mai reface străzile în acest mod.

 

Starea dezastruoasă a uliţelor 

 

În 1855, va descinde în oraş Mihai Sturdza, în drumul său spre Mihăileni, care va constata starea dezastruoasă a uliţelor Botoşaniului. A propus Eforiei să găsească un sat de 40 de oameni care să lucreze la repararea şi întreţinerea străzilor. Eforia urma să suporte birul ce-l datora acel sat. Acelaşi domn a catadixit să se plimbe pe jos, prin oraş şi să ajungă chiar într-o mahala, unde a observat că uliţele sunt strâmte şi strâmbe din cauza locuitorilor care au mutat gardurile spre mijlocul străzilor, în dorinţa de a-şi mări grădinile.

 

Domnul a ordonat Eforiei ca toate gardurile ieşite în linie să fie distruse de către poliţie, atât în centru cât şi în mahalale. Cu toate măsurile luate de conducerea oraşului, starea uliţelor botoşănene nu s-a îmbunătăţit prea mult. Starea jalnică a drumurilor împiedica aprovizionarea oraşului cu mărfuri, ducea la accidentarea animalelor şi , ce era mai important, la împuţinarea negustorilor.

 

Denumirea oficială a străzilor

 

La Botoşani, s-a folosit mai întâi numerotarea caselor şi apoi denumirea oficială a străzilor. În decembrie 1884, Ministerul de Interne făcea cunoscut Primăriei că, deoarece urma să  aibă loc un recesământ al populaţiei, era nevoie să treacă imediat la denumirea străzilor şi numerotarea caselor. Străzile acestea, numite pe  atunci uliţe, hufiţe, drumuri şi „botezate” ad-hoc fără nicio hotărâre administrativă, au supravieţuit până după 1890, când Primăria a atribuit fiecărei străzi câte un nume. 

 

În ceea ce priveşte actuala stradă principală, Calea Naţională, se poate face precizarea că ea a purtat câteva denumiri: Drumul Dorohoiului, Drumul Hotinului, Uliţa Veche, Uliţa cea Mare, Strada Mare.
În privinţa denumirii străzilor, botoşănenii s-au dovedit traditionalisti. Mai există astăzi fparte multe străzi de atunci care şi-au păstrat numele: Cuza-Vodă, Ştefan cel Mare, Alexandru cel Bun, Dragoş-Vodă, Vasile Lupu, M. Kogălniceanu, Marchian, unirii, Independenţei, Călugăreni, Griviţa, Tătarilor, Viilor etc.

 

Oferte din toată ţara pentru modernizarea străzilor oraşului

 

Problema modernizării străzilor a fost pusă serios în Consiliul comunal abia în 1872 de către primarul C.I. Placa, când s-au luat unele hotărâri importante, printre care alocarea sumelor încasate din „veniturile prestărilor şi jugăritului” în valoare de 2.000 galbeni pe an. Dându-şi seama că lucrările vor reclama sume uriaşe şi că ele nu vor putea fi executate prin forţe locale, Primăria a propus în 1873 concesionarea lucrărilor prin licitaţie la nivel naţional şi împrumuturi bancare.

 

În urma publicării hotărârii în Monitorul Oficial, au început să sosească la Botoşani, din toată ţara, oferte care mai de care îmbietoare: H.K. Iassinchi din Iaşi ce oferea să paveze străzile cu asfalt, o societate ango-austrică din Cernăuţi propunerea asfaltarea cu calcit bituminos, cum s-a procedat la Viena, două oferte au mai venit din Iaşi (Otto Beilig şi Dimitrie Anghel), alte două din Bucureşti (Iam Freudi şi firma Freind), una din Galaţi (F. Dumares).

 

Bancherul care s-a oferit să împrumute Primăriei o sumă uriaşă de bani

 

Se vede treaba că se putea câştiga bani mulţi la o asemenea lucrare. Bancherul botoşănean H. Gutman s-a oferit să împrumute suma uriaşă de 1.000.000 de lei pe termen de 6-7 ani, cu dobândă de 2 % şi comision de  1%. Primăria urma să garanteze împrumuturi prin veniturile sale şi toată averea imobilă. Până la urmă Primăria a renunţat la aceste planuri de anvergură. Modernizarea reţelei stradale centrale a început în 1890, sub primariatul lui Ilie (Luţă) Ciolac. Acesta, într-un singur an, a expropriat 18 locuitori pentru alinierea unor străzi pentru a deschide altele noi. În 1891 au avut loc alte 14 exproprieri, iar în 1895, 19. Aceste lucrări de modernizare au durat până în preajma Primului Război Mondial.

 

„Lada de gunoi a oraşului”

 

Oraşul devenea tot mai arătos, mai curat, mai împodobit cu edificii impunătoare. O notă discordantă o făcea Cacaina, ce-şi avea izvorul chiar în faţa frumosului local al Primăriei şi care constituia „lada de gunoi” a oraşului. S-a impus asanarea pârăului care a avut loc în cursul anului 1899. A fost o lucrare de mari proporţii, având în vedere mijloacele de atunci pentru săpatul şi transportul pământului, care n-ar fi putut fi executată decât de lipovenii oraşului. În felul acesta a dispărut legendarul Pod de Piatră, de la care a rămas doar numele. Şi numele primarului: Jules Ciolac.

loading...
Primele cafenele din Botoşaniul de odinioară: Localul de pe Unirii unde tinerii aveau interzis

 

DESCARCÃ APLICATIA BOTOSÃNEANUL PENTRU MOBIL:

download from google play download from apple store
Cătălina CHIRU
După 30 de ani, despre ce a fost sau n-a fost la Botoșani: Nu vedeţi că ne schimbăm cu totul? Asta-i revoluţie, băieţi, ţineţi-vă bine!
După 30 de ani – Revoluția la Botoșani: Crăciun, colinde, colindători. Altă viață! Diferite persoane de la noi din oraș își fac autocritica…
Nici bine nu a căzut comunismul, că la Botoșani începeau deja să apară probleme, chiar la adunarea de constituire a Consiliului Frontului Salvării Naționale: reproșuri, refuzuri, scoateri în relief a propriilor greutăți datorate vechiului regim.
După 30 de ani - Botoșănenii lui Ceaușescu: Cozi enorme la ulei, zahăr, lapte. Jigniri, ironii, lupte, bătăi. Greu, foarte greu. Umilitor!
În ziua în care Nicolae Ceaușescu a vizitat Botoșaniul, o gospodină a lăsat ferestrele casei deschise și a plecat în oraș. Curățase parchetul și voia să aerisească. Seara, când s-a întors acasă, toate ferestrele erau închise. Pe dinăuntru!
După 30 de ani - Moș Gerilă aduce cadouri în parcul orașului, un Crăciun cu fulgere și tunete la Botoșani: Oare ce ne rezervă anul ce va începe? Să fim optimiști sau pesimiști?
Cu un an înainte de Crăciunul lui 1989, pe 25 decembrie 1988, la Botoșani se petrecea un lucru ieșit din comun. Bătrânii spuneau că nu prinseseră o asemenea grozăvie în toată viața lor…
După 30 de ani - Bancurile botoșănenilor despre Ceaușescu, concerte și spectacole, însemnări din comunismul întunecat: Ajutaţi-mă să mor!
Deşi astăzi pare un lucru neînsemnat, înainte de 1989 scrisul te putea duce direct în închisoare. Pentru că a consemna întâmplări care incriminau regimul însemna condamnare sigură.
Ceaușescu reales, CUM au trimis botoșănenii la București 1.700 de telegrame și povestea mașinii de scris: Ai grijă ce faci cu ea, cine scrie la ea, că intrăm la zdup - FOTO
Și înainte de 1989, procesul de votare era precedat de o campanie electorală. Însă ea se desfăşura sub alte reguli.
Ziua neagră din istoria Liceului Laurian: MARELE INCENDIU care a mistuit zeci de mii de cărți, dosare și drapelul școlii
Palatul Liceului Laurian adăpostea cea mai mare bibliotecă din orașul Botoșani din vremurile acelea.
Botoșănenii și Operațiunea 1111: Această experiență trebuie să ne îngrozească și să ne facă să luăm din vreme toate măsurile
A fost cea mai amplă acțiune de evacuare din istoria militară și civilă a României. A purtat numele de cod Operațiunea 1111 și a implicat întreaga suflare, de la șeful statului până la cel din urmă român.
MEMORIAL Enescu: Tovarășii au dărâmat și reconstruit casa, au pietruit drumul, dar nu au vrut să audă de parastas
În vreme ce Suceava şi Iaşi au construit teatre, săli de spectacole somptuoase, cinematografe, amfiteatre şi tot soiul de obiective menite să ridice calitatea vieţii şi nivelul de educaţie al cetăţenilor, botoşănenii au fost martori ai prăbuşirii.
Loading...
MISTERUL ascuns din nordul Botoșanilor și cel mai mare proces din istoria României moderne, cu Titu Maiorescu avocat - GALERIE FOTO
Povestea începe în urmă cu aproape două secole și continuă și astăzi, prin pașii turiștilor care calcă nedumeriți pe un tărâm ce pare să nu mai aparțină nimănui.
Cea mai VECHE biserică din Botoşani: A fost înzestrată cu moşii, heleşteie şi mori şi o impresionantă necropolă
Este o mărturie a istoriei şi una dintre cele mai importante edificii din judeţul Botoşani.
PRIMUL spital construit la Botoşani: Toţi pacienţii erau trataţi gratis, indiferent de naţionalitate
Cea de-a doua unitate medicală, înfiinţată mulţi ani mai târziu în Botoşani, a fost Spitalul I.Mavromati.
„Dare la semn” – PRIMA competiţie sportivă organizată la Botoşani, pe un poligon improvizat din bariera Suliţa
De când fac botoşănenii sport? Răspunsul îl găsim în documentele arhivelor din august 1868, când a început să se practice tirul sub îndrumarea militarilor.
Cea mai CUMPLITĂ epidemie care a îngenunchiat Botoşaniul: Mii de morţi în vara cu 51 de grade Celsius
Orașul Botoșani a suferit de-a lungul timpului crunt, însă puțini dintre contemporani cunosc episoadele în care orașul a sângerat efectiv și și-a jelit morții.
Loading...
Prima „spiţărie” înfiinţaţă la Botoşani - Cea mai frumoasă şi solidă clădire din oraş
Cea dintâi farmacie din Botoşani, cunoscută sub numele de „şpiţărie”, a prins viaţă la finele secolului XVIII.
Fiul unui fost primar botoșănean asasinat politic: 5.000 de oameni au vrut să-l aducă la Botoșani
La Botoșani, în cartierul Bucovina există o alee cu numele tânărului ucis de comuniști. Era fiu de avocat iar tatăl său a fost pentru ceva timp primar interimar al orașului. Mai mult, a existat și o placă comemorativă în memoria sa care a fost… furată.
Oraşul Botoşani, „apanaj” al doamnelor Moldovei: Sume uriaşe de bani încasate de la botoşăneni pentru bunăstarea damelor
„Doamna Botoşaniului” încasa permanent sume uriaşe de bani fără să facă mai nimic pentru ţinutul în care îşi ducea existenţa.
Inima de odinioară a Botoşanilor – UNDE s-au înfiinţat şi CUM arătau primele pieţe ale oraşului
Fiind un centru comercial recunoscut cu secole în urmă, ca unul dintre cele mai puternice din Moldova, Botoşanii au avut locuri special amenajate în care să se vândă şi să se cumpere animale, produse industriale şi agricole. Acestea au fost pieţele şi iarmaroacele.
ISTORIA Parcului „Mihai Eminescu”: Grădina publică cu taxă la începuturi, teren de sport şi cu un grădinar problemă
Botoşanii, oraşul patriarhal de altădată, a fost numit adesea, pe drept cuvânt, oraş al grădinilor. Când, în veacul trecut şi începutul celui actual, boierii şi-au construit frumoasele lor case, în special în partea de vest a oraşului, au avut grijă să-şi amenajeze minunate parcuri cu ajutorilor grădinarilor unguri, italieni şi germani.
PRIMUL hotel construit la Botoşani: Eminescu a dat o petrecere acolo şi s-a îndrăgostit de o blondă
Primele hoteluri  au apărut în peisajul botoşănean la jumătatea secolului trecut.Odată cu creşterea economică a oraşului, s-a simţit nevoia unor localuri cu camere mobilate care să fie închiriate, de obicei cu ziua, numeroşilor călători sosiţi la noi în oraş.
Loading...
inpuff.ro%20
Sondaj
Mai mergeți să mâncați în restaurantele din Botoșani după controlul Protecției Consumatorilor?
Declaraţia zilei
"Donarea de sânge este un gest umanitar, un gest de solidaritate față de cei care au nevoie de sânge, un gest benevol și de aceea le mulțumesc tuturor colegilor care s-au implicat în această acțiune"Dan Șlincu, directorul ...
starshiners.ro%20
astratex.ro
fashiondays.ro
Curs valutar
ieri
EUR
Euro
4.8024 lei
USD
Dolarul SUA
4.4395 lei
CHF
Francul elveţian
4.5257 lei
GBP
Lira sterlină
5.7281 lei
JPY
100 de yeni japonezi
3.9880 lei
XAU
Gramul de aur
240.4606 lei
MDL
Leul Moldovenesc
0.2493 lei
HUF
100 de Florinţi Maghiari
1.4215 lei
AUD
Dolarul Australian
2.9261 lei
CAD
Dolarul Canadian
3.3365 lei
CZK
Coroana Cehească
0.1907 lei
DKK
Coroana Daneză
0.6429 lei
Vremea
astăzi
Botosani
o C
Dorohoi
o C
Bucecea
o C
Darabani
o C
Saveni
o C
Ştefăneşti
o C
Horoscop
astăzi
app traffic statistics
© Copyright 2009 - 2020 Botoşăneanul. Toate drepturile rezervate.