Ştiri
Secretarii de primării obligaţi de lege să sesizeze ANI
Din cauza conflictelor de interese create prin implicarea unor aleşi locali în contractele de concesionare a păşunilor comunale pentru care s-a dorit accesarea de fonduri europene, potrivit prefectului Cristian Roman, secretarii de primării trebuie să sesizeze Agenţia Naţională de Integritate. „Pedeapsa supremă este încetarea de drept a mandatului, dar asta o constată instanţa sau Consiliul Local după caz la sesizarea Agenţiei Naţionale de Integritate. Am legea aici, noi am tras atenţia secretarilor, ei sunt cei care trebuie, prin lege, să sesizeze ANI”, a declarat Cristian Roman, prefect. Cristian Roman a mai spus că, în cazul în care aceste administraţii publice locale nu intră în legalitate, primarii pot fi acuzaţi şi de abuz în funcţie.
Iată lista comunelor unde au fost depistate conflicte de interese:
Comuna Băluşeni
În anul 2010 Consiliul Local Băluşeni nu a adoptat nici o hotărâre privind concesionarea/arendarea/închirierea păşunii comunale;
Păşunea se află în domeniul privat al comunei Băluşeni;
Primarul comunei BăluşeniNeculai Stratulat, a încheiat, în numele Consiliului Local, dar fără a avea hotărâre din partea acestuia, Contractul de concesiune cu nr. 2428/11.06.2010, având ca obiect concesionarea păşunii comunale în suprafaţă de 614,58 ha pentru o perioadă de 1 an, începând cu data de 11.06.2010 către Asociaţia Cooperativa Agricolă Terra Botoşani. Redevenţa a fost stabilită ca fiind 40% din subvenţia ce va fi primită pentru suprafaţa de 614,58 ha păşune. Această Asociaţie s-a înscris la judecătorie la data de 1.06.2010, ca urmare a cererii formulate de împuternicitul legal al acesteia, Doroftei Claudiu Gheorghe şi a obţinut Certificat de înregistrare fiscală la data de 11.06.2010, exact data încheierii contractului de concesiune.
Contractul de concesiune este nelegal, deoarece nu a avut la bază o hotărâre de consiliu local, nu s-a respectat procedura de concesiune, în sensul că nu s-a organizat licitaţie publică, preţul redevenţei nu a fost un preţ bine determinat, încălcându-se, astfel, prevederile OUG 34/2006, ale OUG 54/2006, privind regimul concesiunilor, şi ale Legii 215/2001, care prevede că vânzarea, concesionarea şi închirierea se fac prin licitaţie publică, organizată în condiţiile legii.
S-a solicitat rezilierea contractului de concesiune, iar, în cazul refuzului, se va cere constatarea nulităţii absolute în instanţă.
În urma studierii documentelor puse la dispoziţie au rezultat următoarele cazuri de conflict de interese: din Asociaţia Cooperativa Agricolă Terra Botoşani fac parte, în calitate de membri fondatori, Doroftei Gheorghe Claudiu, consilier local în Consiliul local Băluşeni şi Doroftei Alexandra, soţia acestuia, care este şi membru fondator şi face parte şi din Consiliul Director al Asociaţiei.
Comuna Corni
S-a încheiat contractul de concesiune nr. 3726/09 iunie 2010 cu Asociaţia Crescătorilor de Animale din comuna Corni. Din această asociaţie fac parte ca membri fondatori Dumbravă Constantin şi Vărvăruc Constantin, consileri locali şi Oniciuc Brânduşa Magdalena, secretara asociaţiei, soţia viceprimarului comunei Corni.
S-a solicitat primarului întreprinderea demersurilor legale în vederea rezilierii contractului de concesiune.
Comuna Curteşti
S-a constatat că Tudose Mihai, consilier local este rudă de gradul I cu unul din membri  fondatori ai Asociaţiei Crescătorilor de Animale Curteşti, respectiv cu Tudose Andreea Ioana-fiică.
S-a solicitat secretarului unităţii administrativ – teritoriale întreprinderea demersurilor în vederea încetării, de îndată, a stării de conflict de interese.
Comuna Cristineşti
S-a constatat că Azoicăi Vasile viceprimarul comunei este şi membru fondator al Asociaţiei Crescătorilor de Animale Codrii Herţei, asociaţie cu care s-a încheiat contractul de concesiune.
S-a solicitat secretarului unităţii administrativ – teritoriale întreprinderea demersurilor în vederea încetării, de îndată, a stării de conflict de interese.
Comuna Dângeni
S-a constatat că Trofin Stelică Marinică primarul comunei este şi membru fondator al ACT Bovilact Truşeşti, asociaţie cu care s-a incheiat contractul de concesiune.
S-a solicitat secretarului unităţii administrativ – teritoriale întreprinderea demersurilor în vederea încetării, de îndată, a stării de conflict de interese.
Comuna Dobârceni
S-a constatat că  Vechiu Mircea consilier local este şi membru fondator al Agrodob Corogea Cooperativa Agricolă, asociaţie cu care s-a încheiat contractul de concesiune.
S-a solicitat secretarului unităţii administrativ – teritoriale întreprinderea demersurilor în vederea încetării, de îndată, a stării de conflict de interese.
Comuna Durneşti
S-a solicitat primarului unităţii administrativ teritoriale întreprinderea demersurilor legale pentru rezilierea contractului de concesiune cu “Casa Agronomului” Botoşani.
Comuna Manoleasa
Prin HCL nr. 13 din 26.03.2010 Consiliul Local Manoleasa a aprobat concesionarea păşunii comunale către Asociaţia Crescătorilor de Animale din comuna Manoleasa, atribuind contractul de concesiune direct acestei asociaţii, fără a organiza licitaţie publică, după cum prevede art. 123 din Legea 215/2001.
Păşunea se află în domeniul privat al comunei Manoleasa.
În urma procedurii prealabile efectuată de către prefect, ca urmare a verificării legalităţii hotărârii de mai sus, Consiliul local Manoleasa a refuzat să revoce hotărârea.
În prezent există formulată acţiune în contencios administrativ pentru anularea HCL 13 din 26.03.2010, care formează obiectul dosarului cu nr. 6385/40/2010, aflat pe rolul Tribunalului Botoşani, în curs de judecare.
La adresa noastră cu nr. 3040 din 16 martie 2011, ni s-a comunicat Hotărârea Consiliului local Manoleasa cu nr. 13 din 26.03.2010, dar care are un conţinut diferit faţă de cea comunicată prefectului la data de 9.04.2010, în vederea efectuării controlului de legalitate şi pentru care s-a demarat acţiune în instanţă. De asemenea, şi Studiul de oportunitate şi Caietul de sarcini care constituie anexe la HCL 13 din 26.03.2010 s-au transmis modificate faţă de cele comunicate iniţial, fără ca să existe vreo hotărâre de modificare adoptată de Consiliul local. Aceste documente modificate au fost depuse şi la APIA în vederea acordării subvenţiei, după cum a rezultat din documentele transmise de către această instituţie.
Până în prezent nu s-a încasat nici redevenţa nici subvenţia.
În urma studierii documentelor puse la dispoziţie au rezultat următoarele cazuri de conflict de interese:
Din Asociaţia Crescătorilor de Animale din comuna Manoleasa fac parte, în calitate de membri, Ciornei Doru, consilierul primarului (este preşedintele asociaţiei şi face parte din Consiliul Director), Mircea Cristian, băiatul primarului (este vicepreşedintele asociaţiei şi face parte din Consiliul Director), Mircea Leonard Daniel, fratele primarului şi consilier local, Mircea Mihai, primarul comunei Manoleasa şi Hangiuc Alexandru, funcţionar public (casier) în aparatul de specialitate al Consiliului local Manoleasa (este vicepreşedintele asociaţiei şi face parte din Consiliul Director).
Comuna Hilişeu Horia
S-a constatat că, pentru atribuirea păşunii comunale, au fost încheiate mai multe contracte de arendare, din care:
unul cu Tudosă Ilie Iustin, ca persoană fizică – consilier local, pentru suprafaţa de 47,22 ha;
unul cu Cooperativa agricolă VASILACTOFERM al cărui membru fondator este şi Boşintă Gheorghe  – consilier local.         
S-a solicitat secretarului unităţii administrativ – teritoriale întreprinderea demersurilor în vederea încetării, de îndată, a stării de conflict de interese.
Comuna Hlipiceni
S-a constatat că, pentru atribuirea păşunii comunale, au fost încheiate mai multe contracte de concesiune, cu diferite persoane fizice sau juridice, din care:   
Tucaliuc Toader  – consilier local – este şi preşedintele Asociaţiei crescătorilor de animale "Jijia" din comuna Hlipiceni, asociaţie care a concesionat 349 ha păşune. La data adoptării hotărârii acesta nu avea însă funcţia de consilier local.
Cozar Ioan – consilier local – este şi vicepreşedintele aceleiaşi asociaţii.
S-a solicitat secretarului unității administrativ – teritoriale întreprinderea demersurilor în vederea încetării, de îndată, a stării de conflict de interese.
Comuna Mitoc
Au fost încheiate 30 de contracte de concesiune cu persoane fizice şi juridice, pe o perioadă de 5 ani.  Dintre acestea:
Damian Petru -  consilier local – a concesionat 15,77 ha  – pentru 70 capete bovine.
Siminic Iulian  – consilier local –  a concesionat – 8,70 ha pentru 66 capete bovine.
Ceicovschi Iulian  – consilier local – ca preşedinte al Cooperativei Agricole Lunca Prutului – a concesionat 77,41 ha
Scutariu Sorin  – consilier local – a concesionat 9,15 ha teren  pentru 46 bovine.
S-a solicitat secretarului unităţii administrativ – teritoriale întreprinderea demersurilor în vederea încetării, de îndată, a stării de conflict de interese.
Comuna Truşeşti
S-a solicitat primarului unităţii administrativ teritoriale întreprinderea demersurilor legale pentru rezilierea contractului de concesiune cu “Casa Agronomului” Botoşani.
Comuna Tudora
S-a constat că Tigănaşu Gheorghe, consilier local, este şi membru fondator al Asociaţiei crescătorilor de animale “Tudoreanca”, asociaţie cu care s-a încheiat contract de concesiune.
S-a solicitat secretarului unităţii administrativ – teritoriale întreprinderea demersurilor în vederea încetării, de îndată, a stării de conflict de interese.
Comuna Vlăsineşti
S-a constatat că Volintiru Constantin, consilier local este membru fondator al Cooperativei „Fermierul Vlăsineştea”, fiind încheiat încheiat un contract de concesiune între comuna Vlăsineşti şi această cooperativă având ca obiect suprafaţa de 636,11 ha păşune în temeiul căruia a fost solicitată subvenţie.
S-a solicitat secretarului unităţii administrativ – teritoriale întreprinderea demersurilor în vederea încetării, de îndată, a stării de conflict de interese.
S-a solicitat în scris primarilor şi secretarilor unităţilor  administrativ – teritoriale menţionate anterior, întreprinderea demersurilor necesare în vederea intrării în legalitate şi informarea de îndată a Instituţiei Prefectului în acest sens.
S-a solicitat Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură suspendarea în continuare a oricăror plăţi a subvenţiilor pentru păşuni, până la clarificarea situaţiei legale, pentru comunele BĂLUŞENI, CORNI, DURNEŞTI, MANOLEASA şi TRUŞEŞTI.


Schimbare în învățământ: CE materie va fi introdusă 

O nouă materie ar putea fi studiată de către elevi.

CE a spus antrenorul FCSB despre Moruțan

Nicolae Dică a vorbit în cadrul unei conferințe de prese despre venirea lui Olimpiu Moruțan la FCSB.

Traditionalul concert de colinde organizat în cel de-al doilea municipiu al judetului

Dorohoienii sunt așteptați în acest sfârșit de weekend la un Concert de Colinde organizat de Seminarul Teologic „Sf. Ioan Iacob” din Dorohoi.

Moruțan a fost la sediul FCSB, după meciul cu Astra - CE a decis în privința contractului

Olimpiu Moruţan a fost ieri la sediul FCSB pentru a negocia transferul la echipa antrenată de Nicolae Dică.

IMAGINI DUREROASE: Femeie căzută lângă o bancă din parc, SMURD & ambulanţă, încercări disperate de resuscitare – VIDEO & FOTOGALERIE

Scene nerecomandate cardiacilor au putut fi văzute sâmbătă seară în Parcul Curcubeului, acolo unde o femeie a fost găsită inconştientă.

Încă un an cu o ruină în zona zero a orașului, parlamentarii AU RESPINS finanțarea modernizării Teatrului Mihai Eminescu

Înainte de a aproba finanțarea drumului Botoșani - Târgu-Frumos, parlamentarii din comisiile reunite de buget-finanțe ale Senatului și Camerei Deputaților au refuzat alocarea sumelor de bani necesare reluării lucrărilor la Teatrul Mihai Eminescu.

Ăștia-s oameni!? Și-au bătut joc de ea! Ce s-a descoperit la ancheta cu privire la mama beată dusă cu roaba de propriul fiu

A doua zi după ce au fost făcute publice imaginile surprinse în satul Jijia din comuna Albești cu o mamă băută transportată cu o roabă de propriul băiat, autoritățile au declanșat o cercetare.

Licitație pentru primii kilometri de autostradă din Moldova

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunță scoaterea din nou la licitație a proiectării și execuției Variantei de Ocolire Bacăului.

E oficial, Golofca revine la FC Botoșani: Mi-a transmis pretenţiile lui, iar eu am fost de acord

Atacantul de bandă al FCSB va reveni la FC Botoșani la nici jumătate de an de la sosirea în capitală. Cătălin Golofca s-a înțeles asupra transferului cu șefii clubului moldav.

Lovitură de teatru!? Moruțan nu-i decis să plece la FCSB: Aștept să văd ce oferte vor mai veni

Când totul părea bătut în cuie, transferul lui Olimpiu Moruțan de la FC Botoșani la FCSB s-ar putea bloca tocmai din cauza jucătorului. Cel puțin asta a reieșit din declarațiile pe care decarul roș-alb-albaștrilor le-a dat la finalul meciului disputat vineri, cu Astra Giurgiu.

Enache, după ce a pierdut în 11 contra 10: N-am avut probleme, am fost mereu peste adversar

FC Botoșani se confruntă în finalul sezonului cu cea mai proastă perioadă de la învestirea actualului antrenor. Acesta recunoaște că moldovenii săi nu prea mai joacă mare lucru, dar crede totuși că meritau mai mult în meciul cu Astra.

Bugetarii ar putea primi o veste EXCELENTĂ înainte de Sărbători: CE le pregăteşte Guvernul

Posibile veşti bune pentru toţi angajaţii de la Stat. 

Agitaţie mare la vila unde a trăit „fata cu părul de foc”: E zarvă la Petru Mircea prin curte - FOTOGALERIE

În vila din Otopeni, în care a trăit Madalina Manole, locuiesc acum botoşăneanul Petru Mircea şi fiul lor.

FC Botoșani termină anul în genunchi, bătută de Astra deși a jucat o oră cu un fotbalist în plus - VIDEO

Roș-alb-albaștrii și-au continuat pasa proastă și au pierdut și în ultimul meci din acest an. Vineri, în uvertura etapei a XXI - a, cu Moruțan introdus pe teren abia în repriza a doua, Astra Giurgiu a învins FC Botoșani cu 2 - 1, după ce a jucat mai bine de o oră cu un fotbalist mai puțin.

Intrare sălbatică a unui african la Burcă, botoșănenii au vrut să-l ia la bătaie, ROȘU pe loc - VIDEO

Bertrand Abang a dat dovadă de inconştienţă în minutul 30 al partidei Astra Giurgiu - FC Botoșani care se dispută vineri seară. Şi-a lăsat echipa în inferioritate numerică după o intrare extrem de dură asupra lui Andrei Burcă.

Amenzi pentru persoanele care folosesc o anumită categorie de telefoane: Aparatele INTERZISE

Mai multe mărci de telefoane au fost interzise în ţara noastră, din cauza interferenţelor pe care le pot produce cu frecvenţele serviciilor de urgenţă.

Stații pentru lansarea unor rachete montate la Botoșani

Măsuri speciale luate de anul viitor în județul Botoșani.

PATRULE în Piața Centrală, sunt căutăți vânzătorii de petarde

În perioada premergătoare sărbătorilor de iarnă sunt intensificate și controalele ce sunt efectuate de instituțiile care au obligația de a asigura populației un climat de ordine și siguranță publică.

CE anume a spus Costel Enache despre arbitrajul din Liga I

În ciuda greșelilor de arbitraj care au existat la meciul cu FC Botoșani - FCSB, antrenorul echipei FC Botoșani nu caută explicații în această direcție.

AMENZI de la Poliție pentru comentarii pe Facebook: ȘASE botoșăneni identificați de polițiști

Puține sunt persoanele care știu că rețelele de socializare sunt considerate spațiu public și astfel eventuale injurii sau jigniri împotriva unor persoane pot atrage sacțiuni.

Atât inţeleg unii când sunt aleşi. Sunt numai cu gândul la furat. Iată de ce a candidat Oniciuc de la Corni pentru funcţia de primar! Nu mai putea dormi de grija faţă de consăteni! Ruşine!
31 martie 2011, 20:15
la Corni usl-eul functioneaza perfect,presedintele liberal cu presedintele sau vicele de la pesedeu,consilierul de la pesedeu.....TRAIASCA USL .
31 martie 2011, 16:27
Sondaj
Se impune organizarea unui miting împotriva ”Statului paralel și ilegitim”?
Da, fiindcă există un ”stat paralel și ilegitim”, altul deci decât cel ales de popor
Nu, pentru că nu există un ”stat paralel și ilegitim”
Nu știu / nu mă interesează
Declaraţia zilei
„În legătură cu transportul cu maxi-taxi consumatorii cred că ar trebui introduce microbuze ceva mai mari sau chiar autobuze pentru că am văzut că fluxul de călători crește. Nu toate au bare de susține adecvate, de multe ori te ...
Curs valutar
acum 2 zile
EUR
Euro
4.6346 lei
USD
Dolarul SUA
3.9285 lei
CHF
Francul elveţian
3.9729 lei
GBP
Lira sterlină
5.2711 lei
JPY
100 de yeni japonezi
3.5016 lei
XAU
Gramul de aur
158.8245 lei
MDL
Leul Moldovenesc
0.2275 lei
HUF
100 de Florinţi Maghiari
1.4767 lei
AUD
Dolarul Australian
3.0149 lei
CAD
Dolarul Canadian
3.0804 lei
CZK
Coroana Cehească
0.1804 lei
DKK
Coroana Daneză
0.6226 lei
Vremea
astăzi
Botosani
1 o C
Dorohoi
1 o C
Bucecea
1 o C
Darabani
o C
Saveni
o C
Ştefăneşti
1 o C
Horoscop
astăzi
web site traffic statistics
app traffic statistics
© Copyright 2009 - 2017 Botoşăneanul. Toate drepturile rezervate.