Ştiri
Nova Apaserv sărbătoreşte Ziua Mondială a Apei
Data de 22 martie marchează, in fiecare an, Ziua Mondială a Apei. Celebrarea acesteia constă în aducerea în atenţia opiniei publice a problemelor referitoare la necesitatea protejării cantitative şi calitative a apelor şi in reliefarea rolului, din ce in ce mai implicant, ce revine  factorilor răspunzători în întreţinerea, valorificarea şi protejarea surselor de apă. Cu acest prilej SC Nova Apaserv SA a emis un comunicat pe care îl redăm mai jos.
La începutul celui de al-treilea mileniu din evoluţia istorică a omenirii, mileniu ce consemnează o noua etapă a conştientizării de sine, Ziua Mondiala a Apei a căpătat  noi şi profunde semnificaţii. Ea reprezintă nu numai un semnal adresat celor preocupaţi să asigure, pe scară extinsă, pentru populaţia planetei, servicii  de alimentare cu apă corespunzătoare exigenţelor impuse de actualul nivel de civilizaţie, dar  implicit şi condiţiile de protejare a mediul înconjurător, ce ne apare astăzi ca o realitate pluridimensională, incluzând nu numai mediul natural, dar şi activităţile umane şi în cadrul căruia consumatorul ocupă dubla poziţie: de “component” al mediului şi de „beneficiar” al acestuia.
Desfăşurată în acest an sub sloganul: ,,Apă pentru oraşe: Răspunzând provocării urbane” Ziua Mondială a Apei poate constitui, totodată şi un prilej ideal pentru bilanţul realizărilor înregistrate privind măsurile întreprinse şi etapele parcurse in îndeplinirea integrală a dezideratelor fundamentale cuprinse in cadrul Directivelor Europene.
Înscriindu-se in contextul  amplului proces al dezvoltării de perspectivă, generată de cerinţele impuse de aderarea României la Uniunea Europeană, realizarea proiectului „Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare şi epurare, Botoşani”, coordonat şi implementat de către Societatea Comerciala “NOVA APASERV” SA, constituie o oportunitate unică pentru locuitorii municipiului şi ai judeţului Botoşani de a deveni beneficiarii unor servicii de alimentare cu apă de o calitate îmbunătăţită, garantându-se în acelaşi timp  aplicarea unor măsuri de  conservare şi protecţie a mediului înconjurător.
Proiectul constituie parte integrantă a Programului ISPA (Instrumentul Structural  pentru Politici de Preaderare), iniţial creat în scopul acordării de asistenţă financiară ţărilor aflate în curs de aderare şi realizat cu contribuţia financiară a Uniunii Europene. El are un caracter complex, componentele sale ce înglobează toate aspectele activităţii de alimentare cu apă, concretizându-se prin:
•    Asistenţă tehnică pentru coordonarea şi supervizarea proiectelor ISPA în Botoşani
•    Achiziţionarea de echipamente pentru diagnosticarea, întreţinerea şi modelarea reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare
•    Reabilitarea staţiei de epurare a apelor uzate Botoşani
•    Reabilitarea staţiilor de tratare a apei potabile
•    Lucrări pentru reabilitarea reţelelor de distribuţie a apei şi de canalizare in Botoşani, România
Necesitatea realizării obiectivelor proiectului este justificată prin impactul favorabil al finalizării lor asupra infrastructurii de mediu, a anumitor sectoare economice şi a calităţii vieţii locuitorilor din zonă. Aceştia vor putea avea atât certitudinea imediata a beneficiilor rezultate în urma  realizării integrale a proiectului, evidenţiate pe măsura finalizării fiecăruia dintre componentele sale, cât şi a celor rezultate în urma finalizării unui program de investiţii pe termen lung. Ele se vor materializa prin îmbunătăţirea  condiţiilor de viaţă pentru locuitorii municipiului şi judeţului, prin reducerea impactului negativ asupra pânzei de apa freatică, asupra obiectivelor şi localităţilor situate în aval de Botoşani, prin îmbunătăţirea sistemului de tratare a apelor uzate si promovarea unor tehnologii nepoluante.

Demararea Proiectului constituie premiza unei dezvoltări de perspectiva iar includerea lui, alături de alte opt proiecte pentru infrastructurile de mediu şi transport din România, aprobate la Bruxelles, în cadrul Comitetului de Management ISPA desfăşurat în noiembrie  2004, constituie încununarea unor demersuri ce au făcut parte dintr-un proces de durată,  început cu câţiva ani în urmă.
In urma înscrierii, pe 28 noiembrie 2004, de către Comisia Europeană, pe lista proiectelor eligibile pentru solicitarea de finanţare a proiectului: „Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare şi epurare, Botoşani”, în data de 14 februarie 2005 au  fost semnate, la Bucureşti, la Ministerul Finanţelor Publice, cele 8 Memorandumuri de Finanţare, judeţul Botoşani devenind astfel unul dintre beneficiarii Programului ISPA de susţinere financiară pentru o dezvoltare durabilă, din partea Uniunii Europene.
Valoarea totală a programului de asistenţă financiară nerambursabilă este de 42.500.000 Euro, din care 75% (31.875.000 Euro) din valoarea totală alocată pentru realizarea Proiectului, provin de la Uniunea Europeana, diferenţa de 25% (10.625.000 Euro) fiind contribuţie de la bugetul statului.
In momentul de faţă, stadiul evoluţiei pentru fiecare dintre  componentele Programului în parte, este următorul:
    Contractul de Lucrări pentru „Reabilitarea Staţiei de Epurare Botoşani”, adjudecat firmei DYTRAS SA din Spania, este acum în plină derulare.
    Contractul de Lucrări ”Reabilitarea Staţiilor de Tratare a Apei potabile”, atribuit firmei câştigătoare Passavant-Roediger Anlagenbau GmBH, din Germania, se află în desfăşurare.
    Pentru Proiectul „Lucrări pentru reabilitarea reţelelor de distribuţie a apei şi de canalizare în Municipiul Botoşani”, contractul de lucrări a fost adjudecat consorţiului S.C. Hidroconstrucţia S.A. – S.C. Elsaco Electronic SRL, iar lucrările se află acum în plină derulare.
    Pentru componenta „Achiziţionarea de echipamente pentru diagnosticarea, întreţinerea şi modelarea reţelelor de alimentare cu apa şi de canalizare”, contractele pentru cele trei loturi distincte au fost atribuite firmelor: S.C. LEADER ECO SRL, din România, ca lider al consorţiului, având ca partener firma germană RICO EAB, GESP SRL din Italia și, respectiv SEBA DYNATRONIC din Germania.
Toate cele trei contracte sus-menţionate sunt în momentul de faţă finalizate.
    Privitor la componenta „Asistenţă tehnică pentru coordonarea şi supervizarea proiectelor ISPA în Botoşani”, echipa de consultanţă a consorţiului Louis Berger SAS/Jacobs UK/JacobsGibb, ce asigură asistenţa tehnică a proiectului, a elaborat Planul Coordonator General -  Master Plan-ul pentru servicii de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Botoşani, pentru care, în data de 11 iulie 2010, a fost obţinută aprobarea oficială pentru varianta finală revizuită, din partea Ministerului Mediului si Pădurilor. 
De o importanţă fundamentală în accesarea Fondului de Coeziune, Master Plan-ul, înglobează o viziune de perspectivă în ceea ce priveşte extinderea şi dezvoltarea infrastructurii existente. Acesta cuprinde mai multe opţiuni, considerate viabile, privind soluţionarea problemelor legate de asigurarea surselor de alimentare cu apă şi dezvoltarea în viitor a sistemelor de alimentare, precum şi la abordarea soluţiilor tehnice prin care să se asigure conceperea şi realizarea sistemelor de canalizare. El include toate sugestiile transmise de factorii răspunzători şi instituţiile implicate şi corespunde tuturor cerinţelor impuse de legislaţia românească, aliniată la standardele europene privind conservarea şi protecţia mediului înconjurător.
Obiectivele definite în cadrul Master Plan-ului ca Obiective pe termen scurt (până in 2013/ 2015), Obiective pe termen mediu (până in 2018) şi Obiective pe termen lung (până in 2040), au ca finalitate:
•    furnizarea serviciilor de apă şi canalizare, asigurând o arie de acoperire integrală pentru populaţia din aglomerările din judeţ;
•    construirea de noi staţii de epurare şi modernizarea celor existente;
•    construirea de noi staţii de tratare, inclusiv extinderea şi modernizarea celor existente;
•    finalizarea sistemelor de aducţiune către nord-vestul, nordul şi nord-estul judeţului Botoşani;

 

In consecvenţă cu asigurarea continuităţii extinderii şi modernizării  infrastructurii de alimentare cu apă la nivelul judeţului, în luna martie a anului 2011, a fost depusă, spre analiză şi aprobare, la Ministerului Mediului şi Pădurilor, Aplicaţia pentru Proiectul ,,Extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare – epurare în judeţul Botoşani”.
Includerea acestui proiect in Lista de fonduri pentru dezvoltare din  cadrul Programul Operaţional Sectorial de Mediu, va constitui următorul pas de referinţă în calea îndeplinirii obiectivului fundamental al procesului demarat, cu ani în urma, prin Programul ISPA, acela de asigurare, pe scară extinsă, a serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare, pentru locuitorii judeţului Botoşani, în conformitate cu prevederile Uniunii Europene stipulate în acest domeniu, garantându-se în acelaşi timp, respectarea legislaţiei europene în vigoare privind  conservarea şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu.


 
DECIZIE adoptată astăzi! Șoferii pot circula și prin scuarurile pentru tramvai
Cum în municipiul reședință de județ tramvaiele au fost înlocuite cu autobuze, Primăria a luat decizia de a ridica restricțiile privitoare la circulația în permietrele în care se află scuaruri pentru aceste mijloace de transport.
Protocol semnat în zi specială! Consiliul Județean angajează un interpret mimico-gestual – GALERIE FOTO
În 3 decembrie 2020, de Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități, evenimentul marcant a constat într-un protocol încheiat între Consiliul Județean și un grup de inițiativă al ONG-urilor de la Botoșani.
Număr GRATUIT pus la dispoziție de DSP pentru botoșăneni: ȘASE linii deschise pentru apeluri
Direcția de Sănătate Publică Botoșani anunță că a pus la dispoziția populației din județ un CALL CENTER ce poate fi apelat zilnic.
Botoșăneanul șef peste prefecturi răsplătit de președinte cu Ordinul Bărbăție și Credință în grad de Cavaler
Președintele României, Klaus Iohannis a emis un decret prin care a conferit acest titlu onorific mai multor persoane, printre care și un botoșănean.
Iftime, tranșant cu aspiranții la fotoliul de deputat: Mi se pare populism
La dezbaterea organizată miercuri în sala Palatului Administrativ s-a discutat intens despre educație.
211 oameni au murit și peste 7.660 de noi îmbolnăviri raportate de autorități – SITUAȚIA de astăzi pe județe
Până astăzi, 3 decembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 492.211 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 381.001 pacienți au fost declarați vindecați.
Accident vascular suferit pe acoperișul casei, botoșăneanul de 82 de ani salvat de pompieri - FOTOGALERIE
Un bătrân de 82 ani, care a suferit un accident vascular în timp ce repara acoperișul casei, a ajuns la timp la spital după o intervenție contracronometru a pompierilor din cadrul Gărzii de Intervenție Săveni și a echipajului de terapie intensivă SMURD.
Traian Apetrei către candidații la Parlamentare: Bogatul bogaților este analfabet, ce modele culturale le oferim elevilor?
Traian Apetrei, directorul Teatrului Mihai Eminescu, a luat parte miercuri la dezbaterea organizată de către Asociația pentru Dezvoltare Umană.
Cătălin Silegeanu: PSD Botoșani inventează roata pătrată!
Aceste alegeri au dovedit că scot cele mai penibile măsuri din candidații PSD Botoșani! Lipsiți total de vocalistul trupei, Liviu Dragnea, candidații PSD au trecut la proiecte S.F.
Loading...
Tânăr de 19 ani transportat de urgență la spital după ce s-a izbit cu mașina într-un copac - FOTOGALERIE
Un grav accident a avut loc joi dimineață pe DN 29 A în localitatea Bajura.
Peste 100 de cazuri noi la Botoșani și ȘASE decese în ultimele 24 de ore
Direcția de Sănătate Publică a transmis situația cazurilor noi de COVID.
PNL Botoșani: PSD a umplut instituțiile publice cu angajați pe pile și relații!
De ce se teme președintele PSD Botoșani de aceea nu va scăpa. Zilele trecute, lidera pesediștilor botoșăneni își exprima public temerea că atunci când liberalii vor ajunge la guvernare vor face disponibilizări în sectorul public. Suntem nevoiți să-i dăm parțial dreptate. Vor fi dați afară toți funcționarii publici care nu-și fac treaba, care își bat joc de contribuabili și care au fost angajați de PSD pe pile și relații.
Grav accident rutier: Mașină făcută praf, șoferul la spital - FOTOGALERIE
Un alt șofer din trafic a sunat la 112, anunțând accidentul.
De beat ce era, un botoșănean a intrat cu mașina în stâlp apoi a ricoșat într-un alt autoturism
Din fericire, șoferul a scăpat teafăr.
Loading...
Elev de la Laurian, în fața politicienilor: IȘJ-urile colcăie de corupție și sunt profesori care sunt efectiv protejați
La dezbaterea cu candidații de la Camera Deputaților au luat parte și reprezentanți ai elevilor. 
Ziua și amenzile: Încă 16.000 în pușculița statului de la botoșănenii care nu poartă mască
Zeci de sancțiuni au fost aplicate persoanelor care nu purtau mască de protecție în locurile în care acest lucru era obligatoriu.
Fonduri europene pentru reabilitarea Memorialului Ipotești – Centrul Național de Studii ”Mihai Eminescu”
Proiectul, estimat la o valoare totală de peste 4,1 de milioane de euro, va fi finanțat din Programul Operațional Regional Nord-Est 2021-2027.
Atenție la coșurile de fum: Pompieri chemați urgent, două case au luat foc
Coşurile de fum defecte sau necurăţate se află printre cele mai frecvente cauze care generează incendii la Botoşani în sezonul rece şi nu numai.  
DOLIU în lumea artistică: S-a stins din viață un important pictor botoșănean - FOTO
Avea doar 42 de ani și talent cât pentru multe vieți. Pictorul a plecat la cele veșnice lăsând în urmă o operă de neegalat.
Profesor Mihaela Huncă, candidat PRO România Botoșani la Camera Deputaților: Noi suntem PRO Agricultură-fermierii români au nevoie urgentă de sprijin!
Fermierii trec prin momente grele, iar autoritățile îi ignoră.
astratex.ro
Sondaj
Trebuie redeschise școlile?
Da
Nu
Nu știu
Declaraţia zilei
„Am crezut că greul a fost în primăvară, însă virusul SARS-CoV-2 ne-a demonstrat că ne-am înșelat amarnic. A atacat mult mai agresiv în toamnă, iar spitalele noastre sunt acum supraaglomerate. Peste 1.200 de români se zbat ...
starshiners.ro%20
fashiondays.ro
Curs valutar
ieri
EUR
Euro
4.8736 lei
USD
Dolarul SUA
4.0226 lei
CHF
Francul elveţian
4.5028 lei
GBP
Lira sterlină
5.3968 lei
JPY
100 de yeni japonezi
3.8581 lei
XAU
Gramul de aur
237.9570 lei
MDL
Leul Moldovenesc
0.2342 lei
HUF
100 de Florinţi Maghiari
1.3594 lei
AUD
Dolarul Australian
2.9844 lei
CAD
Dolarul Canadian
3.1104 lei
CZK
Coroana Cehească
0.1844 lei
DKK
Coroana Daneză
0.6547 lei
Vremea
astăzi
Botosani
0.6 o C
Dorohoi
0.8 o C
Bucecea
0.5 o C
Darabani
1.7 o C
Saveni
0.6 o C
Ştefăneşti
1.9 o C
Horoscop
astăzi
app traffic statistics
© Copyright 2009 - 2020 Botoşăneanul. Toate drepturile rezervate.