Ştiri
ANUNȚ Consiliul Județean convocat în sala de ședințe pe 28 ianuarie, întrunirea CJ NU mai este online

Președintele Consiliului Județean Botoșani,

În conformitate cu prevederile art. 178 alin. (1) și art. 179 alin. (1) și alin. (2) lit. a), art. 180 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare, convoacă Consiliul Judeţean în şedinţă ordinară, pentru data de 28 ianuarie 2021, ora 10:00, în sala de şedinţe „Nicolae Iorga” a Palatului Administrativ, situat în municipiul Botoșani, Piața Revoluției nr. 1-3.

Având în vedere starea de alertă, accesul în sala de ședință va fi permis doar persoanelor cu atribuții în desfășurarea ședinței, persoanelor invitate și reprezentanților presei.

 

Proiectul ordinii de zi cuprinde:

 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Botoșani. (Proiect nr. 6 din 19.01.2021)


2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ special din județul Botoșani, pentru anul școlar 2021 - 2022. (Proiect nr. 4 din 19.01.2021)


3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Orchestra Populară „Rapsozii Botoșanilor”, instituție publică de cultură de interes județean subordonată Consiliului Județean Botoșani. (Proiect nr. 38 din 21.01.2021)


4. Proiect de hotărâre privind aprobarea, în fază de propunere, a Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor destinate închirierii, pentru tineri specialişti din sănătate, din Blocul de locuinţe realizat prin Agenția Națională pentru Locuințe, situat în municipiul Botoșani, str. Ștefan cel Mare, nr. 39 (20 apartamente). (Proiect nr. 34 din 21.01.2021)


5. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Județean Botoșani la Târgul virtual de Turism al României, ediția a 44-a, februarie 2021. (Proiect nr. 37 din 21.01.2021)


6. Proiect de hotărâre privind achitarea contribuției Județului Botoșani la Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord – Est Piatra Neamț în sumă de 1.636.000 lei, din bugetul propriu județean pe anul 2021, pentru Fondul de Dezvoltare Regională, Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră Iași și Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră Suceava. (Proiect nr. 36 din 21.01.2021)


7. Proiect de hotărâre privind achitarea cotizației anuale a Județului Botoșani la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST – Iași în sumă de 28.222,80 euro, din bugetul propriu județean, pentru anul 2021. (Proiect nr. 35 din 21.01.2021)


8. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,ECOPROCES” Botoșani, pentru a vota, în numele și pe seama Județului Botoșani, aprobarea Planului de creștere a tarifelor actualizat, la luna septembrie 2020, cu indicele prețurilor de consum și contribuția pentru economia circulară. (Proiect nr. 3 din 13.01.2021)


9. Proiect de hotărâre privind modificarea și actualizarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Botoșani. (Proiect nr. 5 din 19.01.2021)


10. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui membru în Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate a judeţului Botoşani. (Proiect nr. 7 din 20.01.2021)


11. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul de administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Botoşani (Proiect nr. 8 din 20.01.2021)


12. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul Administrativ al Memorialului Ipoteşti - Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu”. (Proiect nr. 9 din 20.01.2021)


13. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul Administrativ al Muzeului Judeţean Botoşani. (Proiect nr. 10 din 20.01.2021)


14. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul administrativ al Orchestrei Populare „Rapsozii Botoşanilor”. (Proiect nr. 11 din 20.01.2021)


15. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Botoşani în Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formare Profesională (CLDPS) din judeţul Botoşani. (Proiect nr. 12 din 20.01.2021)


16. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Botoșani în comisia de vânzare a spațiilor medicale aflate în domeniul privat al Județului Botoșani, respectiv în comisia de soluționare a contestațiilor. (Proiect nr. 13 din 20.01.2021)


17. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Botoșani în consiliile de administraţie ale spitalelor publice de interes judeţean. (Proiect nr. 14 din 20.01.2021)


18. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Botoșani în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Școlar Județean Botoșani. (Proiect nr. 15 din 21.01.2021)


19. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui membru în Consiliul de administrație al Palatului Copiilor Botoșani. (Proiect nr. 16 din 21.01.2021)


20. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Botoșani în Comisia de Orientare Școlară și Profesională. (Proiect nr. 17 din 21.01.2021)


21. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul administrativ al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani. (Proiect nr. 18 din 21.01.2021)


22. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii a Școlii Profesionale Speciale „Ion Pillat” Dorohoi. (Proiect nr. 19 din 21.01.2021)


23. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Botoșani în Consiliul de administrație al Școlii Profesionale Speciale „Ion Pillat” Dorohoi. (Proiect nr. 20 din 21.01.2021)


24. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității a Școlii Profesionale Speciale „Sfântul Stelian” Botoșani. (Proiect nr. 21 din 21.01.2021)


25. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Botoșani în Consiliul de administrație al Școlii Profesionale Speciale „Sfântul Stelian” Botoșani. (Proiect nr. 22  din 21.01.2021)


26. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul administrativ al Școlii Populare de Arte “George Enescu” Botoșani. (Proiect nr. 23  din 21.01.2021)


27. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenței Comitetului de analiză a problemelor persoanelor cu handicap Botoșani. (Proiect nr. 24 din 21.01.2021)


28. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Botoșani în Consorțiul Regional al Regiunii de Dezvoltare Nord-Est. (Proiect nr. 25  din 21.01.2021)


29. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul Administrativ al Bibliotecii Județene “Mihai Eminescu” Botoșani. (Proiect nr. 26  din 21.01.2021)


30. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul Consultativ al Unităţii de Asistenţă Medico- Socială “Dr. Elena Popovici” Flămânzi. (Proiect nr. 27  din 21.01.2021)


31. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul Consultativ al Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Săveni. (Proiect nr. 28 din 21.01.2021)


32. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul Consultativ al Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Ștefănești. (Proiect nr. 29 din 21.01.2021)


33. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul Consultativ al Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Suharău. (Proiect nr. 30 din 21.01.2021)


34. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul Consultativ al Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Sulița. (Proiect nr. 31 din 21.01.2021)


35. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul Consultativ al Unităţii de Asistenţă Medico- Socială Mihăileni. (Proiect nr. 32  din 21.01.2021)


36. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Comisia județeană în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați Botoșani. (Proiect nr. 33 din 21.01.2021)


37. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare finală a managementului Muzeului Județean Botoșani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum și a comisiei de soluționare a contestațiilor. (Proiect nr. 39 din 21.01.2021)


38. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Botoşani din data de 18 ianuarie 2021.


39. Interpelări.


40. Diverse.

ACCIDENT: Pieton neglijent lovit de mașină, șoferul este cercetat penal - GALERIE FOTO
Un tânăr de 21 de ani a fost lovit de mașina condusă de un șofer în vârstă de 23 de ani.
Momentul emoționant al întoarcerii în natură a lebedei rănite: Priviți! I-a fost dor de gustul apei de baltăFOTO&VIDEO
Lebăda salvată din grădina unui gospodar din Copălău s-a întors în natură, după ce a fost tratată de medicii veterinari.
Tinerii străjeri de la Academia Forțelor Terestre: Gemenii din Botoșani care au îmbrăcat haina militară
Împart aceleași visuri, obiective și pasiuni, amândoi muncind pentru o carieră militară de succes. Sunt gemeni, iar până acum viața lor a avut un parcurs identic.
Achiței contraatacă: 61,8 de milioane de lei în buget pentru drumul Botoșani – Târgu-Frumos - Propaganda tovarășilor plânge cu lacrimi de crocodil
Cristian Achiței a reacționat după multiplele critici aduse de social-democrații botoșăneni bugetului de stat pe anul în curs. Liberalul susține că este cel mai favorabil dezvoltării județului Botoșani din ultimii 30 de ani, că a trecut de comisiile parlamentare reunite și va fi votat la începutul săptămânii viitoare.
Doliu în familia unui primar, colegii din PSD: Ne exprimăm profundul regret pentru pierderea suferită și transmitem sincere condoleanțe
Un gând de alinare se îndreaptă în aceste momente dificile, pricinuite de trecerea în neființă a tatălui, Gheorghe Luchian, către colegul nostru, domnul primar al comunei Hlipiceni, Marian Luchian.
Noi centre de vaccinare se deschid la Darabani și Ștefănești – CINE va avea prioritate la imunizare
Direcția de Sănătate Publică Botoșani informează populația că începând cu 1 martie se deschid noi centre de vaccinare în județ, în localitățile Darabani și Ștefănești.
N-au dansat decât o rundă de alegeri: Divorț și în acte Pro România - ALDE
Congresul Naţional al PRO România, reunit în şedinţă extraordinară vineri, a decis încetarea procedurii de fuziune cu ALDE. Cele două formaţiuni nu au reuşit să intre în Parlament la ultimele alegeri legislative.
Medicii legiști au stabilit cauza decesului în ambulanță a copilului de 3 ani
Medicii legiști au stabilit cauza morții copilului care și-a dat ultima suflare în drum spre Spitalul Județean Botoșani. Rezultatele autopsiei au fost trimise și la Direcția de Sănătate Publică Botoșani, care derulează o anchetă la Serviciul Județean de Ambulanță, instituție acuzată de tatăl copilului că nu a făcut tot ce trebuie pentru a-i salva fiul.
Șfaițer, revoltat de scandalul FRF – LPF pe arbitrajul video: Îl luam la preț de second hand, deși vedem etapă de etapă greșeli grave, clasamente viciate
Cornel Șfaițer, managerul lui Sepsi, este deranjat de blocajul apărut în implementarea VAR, cauzat de conflictul deschis între Federația Română de Fotbal și Liga Profesionistă de Fotbal.
Loading...
ALERTĂ: Informare de vânt puternic la Botoșani și nu numai, se răcește din nou
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare de vânt puternic care a intrat în vigoare sâmbătă dimineața la ora 06:00 și care vizează cu precădere chiar județul Botoșani.
Marius Budăi: „Care dezvoltare, domnilor liberali? Dați-ne măcar un singur exemplu al unui proiect pe care l-ați susținut pentru județul Botoșani!”
Bugetul propus de Guvernul PNL-USR-UDMR nu este doar o răzbunare la adresa pensionarilor, a angajaților, a studenților și a copiilor, ci și la adresa mediului de afaceri, a investițiilor și a dezvoltării.
Ultimul weekend din februarie aduce surprize la Iulius Mall Suceava: street food, mărțișoare și ateliere de creație
Primăvara începe să își arate „chipul”, vremea este din ce în ce mai plăcută, iar mărțișoarele sunt pregătite pentru a fi oferite celor dragi. Iulius Mall Suceava vine în întâmpinarea anotimpului florilor cu un weekend revitalizant, în aer liber, cu produse turcești, fructe de mare, dar și cu articole handmade. Cei mici sunt așteptați să răspundă unei alte provocări lansate de atelierul de creație: cum ar trebui să arate mărțișorul perfect? 
Ține cont de aceste lucruri când îți alegi următorul laptop
(P) Pandemia a redus mobilitatea celor care lucrează. Cu toate acestea, nevoia unui laptop rămâne în continuare extrem de ridicată. Una dintre explicații poate fi faptul că oamenii pot lucra de oriunde, iar un laptop se pliază pe această nevoie. Tocmai de aceea, alegerea unui nou laptop este cu atât mai importantă, iar sfaturile de mai jos sunt concepute pentru a alege cea mai bună variantă pentru tine.
Sinodul Bisericii Ortodoxe Române a decis: Ritualul botezului rămâne NESCHIMBAT
Ritualul botezului nu va suferi nicio modificare, a decis vineri Sinodul Bisericii Ortodoxe Române.
Loading...
Ofertă de 1 milion de euro pentru un jucător de la FC Botoșani: E geniu! Rămâi blocat când îl vezi
Oferta a sosit recent pe adresa clubului.
Înțepături cu „tâlc” în Consiliul Local pentru niște șefi care există dar nu sunt doriți
A intervenit în ședința aferentă lunii februarie și fostul primar Cătălin Flutur, care s-a referit în interpelarea sa la situația societății Eltrans.
Marcaje rutiere transformate în „pârtii”, semnal de alarmă tras în plenul municipal
În contact cu umiditatea majoritatea marcajelor rutiere devin alunecoase, mai ales în zona trecerilor de pietoni, sporind pericolul de accidente rutiere.
Alexandra Huțu: Guvernul Cîțu și parlamentarii Dreptei lasă jumătate din populația județului Botoșani fără apă potabilă în următorii ani!
Deputatul botoșănean PSD, Alexandra Huțu, în Comisia pentru mediu și echilibru ecologic a votat ieri amendamentul semnat de toți parlamentarii social-democrați botoșăneni pentru continuarea investiției aprobate în 2018 privind construcția barajului de la Vârfu Câmpului.
Revin ninsorile și vântul: Avertizare meteo emisă de meteorologi
Meteorologii au emis o avertizare meteo.
ANUNȚ Primăria Mihai Eminescu privind acordarea de ajutoare alimentare și produse de igienă
Conform Ordonanței de Urgență nr. 84 din 2020, Programul operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate (POAD) , finanţat din Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane presupune acordarea de pachete cu produse alimentare și cu produse de igienă persoanelor aflate în situație de vulnerabilitate.
melimeloparis.ro%20
astratex.ro
Sondaj
Doriți să vă vaccinați contra Covid-19?
Da
Încă nu m-am hotărât
Nu
Declaraţia zilei
Cum mi-am întâlnit sufletul pereche într-un reality show la televizor? Eu chiar mă văd măritată, tânără să fiu! Anul ăsta nu… mai sunt chestii de rezolvat şi apoi. Nu, încă nu ne-am mutat împreună! Cu George mă înţ ...
starshiners.ro%20
fashiondays.ro
Curs valutar
acum 2 zile
EUR
Euro
4.8745 lei
USD
Dolarul SUA
4.0209 lei
CHF
Francul elveţian
4.4406 lei
GBP
Lira sterlină
5.5894 lei
JPY
100 de yeni japonezi
3.7804 lei
XAU
Gramul de aur
228.2335 lei
MDL
Leul Moldovenesc
0.2284 lei
HUF
100 de Florinţi Maghiari
1.3497 lei
AUD
Dolarul Australian
3.1327 lei
CAD
Dolarul Canadian
3.1817 lei
CZK
Coroana Cehească
0.1863 lei
DKK
Coroana Daneză
0.6555 lei
Vremea
astăzi
Botosani
5.0 o C
Dorohoi
5.0 o C
Bucecea
5.5 o C
Darabani
5.0 o C
Saveni
5.0 o C
Ştefăneşti
9.0 o C
Horoscop
astăzi
app traffic statistics
© Copyright 2009 - 2021 Botoşăneanul. Toate drepturile rezervate.