Botoşanii de altădată
Legenda Botoşaniului: Un copil sărac şi fără tată a dat numele oraşului 

Cea mai elocventă ilustrare a importanţei şi vechimii Botoşanilor, ca aşezare, o constituie complexul fortificat de cetăţi traco-getice de la marginea oraşului, datând din perioada premergătoare constituirii statului dac centralizat şi independent de sub conducerea lui Burebista.

Un băiat tare isteţ şi curajos

 

Pe când dacii trăiau în neunire, împărţiţi în triburi, şi fiecare dintre acestea îşi avea stăpânul său, prin părţile Botoşanilor domnea un rege viteaz şi iscusit, dar bătrân. Într-o zi s-a auzit că regele vrea să-şi aleagă urmaş la tron; şi-a poruncit ca toţi flăcăii din ţară, ce se încumetă, să poftească pentru încercare alături de feciorii lui.

 

Legenda Botoşanilor de Elidia Agrigoroaiei spune că, pe-atunci trăia într-un sat de pe malul Prutului o femeie văduvă, care avea un băiat tare isteţ şi curajos, cinstit şi drept, cum rar se poate întâlni. Alintându-l, lumea îi spunea Botoşel, fiindcă dânsul îşi câştiga pâinea cea de toate zilele migălind încălţări de copii mici, chiar şi pentru coconi domneşti şi alte odrasle ale oamenilor cu stare.

 

„Plec şi eu să mă întrec cu feciorii măriei-sale”

 

Cunoscut la curte şi prin acest meşteşug iscusit, regele i-a transmis vorbă printr-un ostaş ca, la ceasul hotărât, să vină şi el spre a-şi încerca puterea. Când auzi Botoşel porunca ce dăduse regele, zise mamei sale:

-    Mamă, să-mi dai haine curate şi merinde pentru drum, că plec şi eu să mă întrec cu feciorii măriei-sale.

-    Dragul meu, eu îţi spun să nu te duci, că feciorii de bani gata ţi-or face şicane şi multe necazuri vei avea.

-    Mamă! Mamă! Nu te pune împotrivă. Dacă regele m-a chemat, asta înseamnă că-şi pune nădejdea în mine, măcar ca pentru un oştean  de frunte.

Îmbrăcându-şi hainele cele bune, băiatul plecă la drum luând cu sine spada strămoşească şi ceva de mâncare. Iar mama rămase plângând şi uitându-se în urma lui.

 

Văzu venind spre el o fată înspăimântată

 

Ieşind din sat, Botoşel merse cale de două ceasuri. Când ajunse în codrul cel întunecat din Guranda, văzu venind spre el o fată înspăimântată.

-    Ajutor! Ajutor! Striga aceasta. 

În urma ei grăbea, azvârlindu-se, ditamai şarpele, gata s-o înghită. Astfel fecioara de la pieire. Dar când să taie capul, şarpele se făcu nevăzut.

-    Măi! Ce-o mai fi şi asta! Curată minune sau vrăjitorie! Se vede că mama a avut dreptate când mi-a zis ce mi-a zis…

Dar, punându-şi sabia în toacă, nu se dădu bătut şi merse mai departe.  Încotro se uita, nu vedea decât pudre şi iar pădure.

 

Era răcoare şi plăcut. Nu peste mult timp, pe la Sahulea, zări o haită de lupi. Se gândi atunci să se urce într-un copac, ca să nu-şi irosească puterile. Dar sălbăticiunile l-au înconjurat repede şi Botoşel n-a mai avut încotro. A doborât şase din ei. Iar când să-l lovească pe-al şaptelea, spada s-a rupt. Atunci băiatul a băgat mâna în gura lupului de i-a smuls limba pe loc. Şi-a plecat în drumul lui.

 

„Plată de la bătrâni neajutoraţi nu primesc”

 

Pe Dealul Mare zări un foc. Dar, apropiindu-se, nu era nicio fiinţă omenească prin preajmă şi trecu mai departe. În această clipă auzi o voce:

-    Hei, voinice!

Era un bătrân care-i făcea semn să vină la dânsul.

-    Drumu-i lung, cu sălbăticiuni la tot pasul şi ai să înnoptezi în pădure singur- Poţi rămâne aici, dacă vrei! Da’ încotro te-ai pornit?

-    Merg să mă întrec cu feciorii regelui, după poruncă. Sunt băiat sărac, am numai mamă şi altă nimic pe lume. Da’ matale, moşule, ce faci aici?

-    Treabă grea, nepoate! Nişte tâlhari m-au lăsat să păzesc focul acesta până se întorc ei. Dacă se stinge, îmi stă capul unde-mi sunt picioarele. Şi bătrâneţele nu mă ţin. Dacă zici că eşti sărac, de unde am, de unde n-am, te-oi plăti să păzeşti focul în locul meu trei zile şi trei nopţi, fără contenire.

-    E drept că sunt sărac, dar plată de la bătrâni neajutoraţi nu primesc. Atât doar că sunt cam grăbit, trebuie să ajung la rege.

-    La grele cercetări te va pune. Şi nu-l alege decât pe vitezul-vitejilor.

-    Omul e dator să încerce, moşule!

Băiatul se aşează jos, desfăcu traista cu merinde şi-l pofti pe bătrân la masă. Apoi adună iarbă şi-i făcu un pat.

-    Acum poţi să te culci fără grijă şi…somn uşor!

-    La grea caznă te-am pus, oftă bătrânul.

-    Cineva trebuie să păzească focul şi datoria este a celui mai tânăr!

 

Botoşel auzi paşi uşori

 

Bătrânul se întinse pe iarba moale şi, cum puse capul, adormi buştean. Pe la miezul nopţii, Botoşel auzi paşi uşori. Când se întoarse, văzu o femeie frumoasă.

-    Hai cu mine în codru să-ţi dau un arc cu săgeţi. Altfel va fi vai şi amar de tine. Locul e plin de primejdii. Am văzut când ţi-ai rupt spada în colţii lupilor.

-    E drept că am nevoie de-un arc. Dar focul nu-l las singur nici în ruptul capului. Aşă că nu-ţi mai pierde vremea degeaba. Pleacă de unde ai venit.

Şi femeia se făcu nevăzută.

 

„Eşti om tare!”

 

În noaptea următoare i se înfăţişă un om înalt de trei coţi.

-    Tu ce mai vrei? Îl întrebă Botoşel.

Omuleţul zâmbi, căscă de câteva ori, mai să i se rupă gura, şi-i spuse:

-    Nimic! Am încercat să te adorm, dar n-am izbutit. Eşti om tare!

-    Vezi-ţi bădie de drum şi nu-ţi mai încărca sufletul de păcate cu viaţa acestui bătrân. Dacă eu adorm, focul se stinge şi el va fi ucis de tâlhari. Hai, şterge-o şi nu-ţi mai răci gura de pomană.

 

„Calcă a rege, nu alta!”

 

Noaptea de pe urmă a fost şi cea mai grea. Băiatul terminase merindele şi-i era tare foame. Deodată se auzi un mare tămbălău de oameni cheflii. Veneau nişte tâlhari. Erau şapte la număr, cu căpitanul lor. Acesta porunci:

-    Întindeţi masa în jurul acestui foc, că mi-i foame să mor, nu alta!

-    Bea şi tu voinice din licoarea noastră adormitoare, zise un tâlhar întinzându-i o cană plină ochi.

-    Mulţămesc de cinste, răspunse băiatul, dar eu am de păzit focul şi până dimineaţă mai e mult.

-    Bine, dar atunci ai să înghiţi în sec.

-    Şi zicând asta, se puseră pe mâncat fripturi alese, pâine moale şi multe alte bunătăţi. Turnau harnic vinul, golind ulcelele una după alta şi prinzând chef de vorbă:

-    Cu băiatul acesta nu-i de şagă! zise unul dintre ei. Calcă a rege, nu alta!

-    Până acum s-a descurcat bine!

-    Să-l vedem mai departe câte parale face!

 

Botoşel asculta amestecul de vorbe cu cea mai mare uimire. Bănuia că despre dânsul vorbesc, dar nu putea pricepe mai mult.

 

„Cred c-ai să fii pe placul regelui”

 

Aproape de miezul nopţii, tâlharii începură să joace, învârtindu-se tot mai repede şi mai sălbatic, gata să împrăştie focul.

-    Căraţi-vă de aici beţivilor! Strigă băiatul. Şi, punând mâna pe spada cea ruptă, prinse să-i lovească fără zăbavă, încât toţi o luară la goană.

În cea de-a treia dimineaţă, bătrânul se trezi.

-    Până acum te-ai purtat bine, a grăit el. Ai trecut prin cele mai grele încercări. Cred c-ai să fii pe placul regelui.

Şi luându-şi rămas bun de la bătrân, Botoşel plecă mai departe, trecând prin alte multe şi grele cumpene până ce-a ajuns la curtea regelui. Acolo era adunată lumea de pe lume şi viteji dintre viteji. Iar regele- pasămite- chiar bătrânul păzitor de foc, pe când fata cu şarpele- chiar fiica lui. Un sfetnic nu putea vorbi, că-şi pierduse limba. Şi în fiecare dintre cei adunaţi în jurul măriei-sale recunoscu numaidecât pe vrăjmaşii din pădure.

-    Bine ai venit Botoşel, zise regele, că ţie ţi se cuvine scaunul domenesc. Iar de-aici încolo, ţinutul meu mea se va numi Botoşeni, după numele tău. Să trăieşti şi să-l stăpâneşti în veacul vecilor.

download from google play download from apple store

 

loading...
Masa Tâlharilor de la Botoşani: Locul blestemat unde un bărbat a fost DECAPITAT

 

Doi fraţi orfani din Botoşani, care au impresionat un neam întreg, ARŞI DE VII în flăcări 
La marginea unui sat din Botoşani, pe un deal de unde se lua pământ pentru lipitul caselor, sătenii au dat peste  nişte rămăşiţe.
Târgul morţii : EPIDEMIA care a secerat sate întregi din Botoşani
Una dintre cele mai violente epidemii a creat panică în mai multe sate botoşănene.
Femeia care a dat GRATIS terenuri pentru case mai multor botoşăneni: CINE au fost norocoşii
Drama unei femei, spune legenda, a schimbat multe vieţi la Botoşani.
Descoperire ULUITOARE : Botoşăneanul care a dat peste o adevărată COMOARĂ în timp ce era la vânătoare
Într-o comună din Botoşani, un bărbat plecat la vânătoare a făcut o descoperire incredibilă.
Pungă cu bani găsită într-o scorbură de copac din Agafton: CE a făcut bărbatul cu toată averea
Multe şi minunate privelişti are de văzut călătorul la Agafton, acel colţ de lume ce adăposteşte un cămin de bătrâni.
Casă celebră din Botoşani şi nevastă PIERDUTE la un joc de cărţi: De amar, proprietarul şi-a luat zilele
Miză uriaşă la un simplu joc de cărţi.
Mărturisiri EMOŢIONANTE în noaptea de Înviere: O fată de o frumuseţe IZBITOARE a dat numele unei localităţi din Botoşani
Între dealuri, păduri şi apa Siretului îşi duce existenţa multiseculară o aşezare atestată documentar în anul 1400, cu vestigii din epoca migraţiilor şi din secolul XV-lea.
COMOARA ascunsă de la Ştiubeni: Femeie UCISĂ pentru tot ce avea mai scump pe lume
Mai sus de Săveni, pe apa Başeului, în comuna Ştiubeni, judeţul Botoşani este o casă aproape pătrată. Cu verandă de jur împrejur şi scară de piatră la intrare.
Cel mai cunoscut iaz din Botoşani învăluit în MISTER: Tânăr înecat înainte de nuntă, după ce l-au ajuns „blestemele” unei fete
Atestat documentar în vremea lui Gheorghe Ştefan, renumit în zilele noastre prin crapii săi, cunoscutul iaz botoşănean este cel mai mare din Podişul Moldovei.
Bogătanii Botoşaniului prădaţi de o ceată de haiduci pe drumul spre Iaşi : Un botoşănean le-a venit de hac într-un mod INCREDIBIL
Într-o vreme, piatra cea mare de pe Runc era loc de strajă unor haiduci care ţineau calea bogătanilor ce mişunau pe drumul dinspre Târgul Iaşilor. 
Pădurea BLESTEMATĂ de la Botoşani: Locul unde încă se aud zgomote sinistre şi gemete în toiul nopţii
La marginea Botoşanilor, pe drumul care duce la Stânca Doamnei se urcă în pantă lină. În dreapta se întind umbre de stejari seculari. 
Din legendele Botoşanilor: Eminescu şi-a construit fântână la Botoşani cu ajutorul unui bărbat acuzat de omor
Prin deceniul cinci al secolului nostru, după Movila din Grădina publică de odinioară, Parcul Mihai Eminescu de astăzi, se mai vedea o fântână părăsită căreia localnicii mai vechi îi spuneau Fântâna lui Mihai Eminescu.
PRIMUL geniu botoșănean e femeie: Un tribun de care n-am izbutit noi, românii, să fim vreodată vrednici
Iată ce scria Ion Ioviţă în Aurora Română, despre primul geniu botoșănean:
Mormântul fără mort la care se roagă mii de credincioși: Gândul și rugăciunile mi se îndeplinesc GALERIE FOTO
Au trecut aproape patru ani de la ”Deshumarea istorică de la Eternitatea”. S-a crezut atunci că s-a terminat cu misterul acelui mormânt ce se presupunea că aduce ”rezolvarea unor probleme personale”.
astratex.ro
Biserica dăruită de grecul Constantin și pictată cu ajutor din SUA se repară din împrumuturi și din banii preotului – GALERIE FOTO
”Această sfântă biserică din oraș s-a făcut de Constantin Gheorghiu cu puterea lui Dumnezeu și ajutorul creștinilor la anul 1789 mai 8 zile”, stă scris în pisania de deasupra ușii bisericii. În ciuda numelui, ctitorul era un negustor grec. N-a putut oferi credincioșilor și o clopotniță, care a fost zidită abia 44 de ani mai târziu prin osârdia epitropului Hariton Gheorghiu.
Botoșani a avut propria groapă comună : Cadavrele aruncate unele peste altele, în prezent, loc de pelerinaj
În fiecare an de ziua Înălțării Domnului simpli botoșăneni, oficialități, politicieni se află în Cimitirul Pacea la Monumentul Eroilor pentru  aduce un omagiu celor care și-au dat viața pentru ca noi să existăm astăzi ca națiune liberă. Se depun coroane de flori, se oficiază slujbe religioase și se susțin discursuri în care prea puțini cred. Acolo, în acel loc, au fost aruncați unii peste alții fiii, soții, frații și tații celor care s-au dus de mult dintre noi.
Regina Maria și țeapa dată Botoșanilor într-un moment de cumpănă
Mai răsfoim o filă în istoria orașului nostru și ajungem la o istorioară povestită de Eugen Neculau, una dintre persoanele care și-a adus un important aport pentru ca unul din monumentele de la Botoșani să dăinuiască în negura vremii, până astăzi. Iar festivitatea de atunci trebuia să fie animată de însăși prezența Reginei Maria a României.
Ce democrație? Ce alegeri? Ce voturi? Botoșani intrat cu forța pe mâinile ”Tătarului”
Doar câteva ore ne mai despart până la startul uneia dintre cele mai importante zile pentru următorii patru ani de zile. Miza: conducerea orașului, a județului. A Botoșaniului. Dincolo de scaunele de conducere râvnite de politicieni, vă invităm la o incursiune în istoria orașului pentru a ne afla rădăcinile. Cele ale numelui, astăzi.
Primele cluburi din Botoșani: CINE erau ”șmecherii” de altădată, dueluri după beții, jocuri de noroc, țigări superioare și băuturi elevate
Au apărut pentru prima dată în 1603, la Londra, imediat după domnia Elisabetei I și au căpătat o largă răspândire, la un moment dat afirmându-se că viața unui englez însemna : familia, patria și clubul. Mare parte din orășeni își petreceau toată ziua și o parte din noapte în aceste localuri.
Corupții există la Botoșani de veacuri întregi și nu prea au fost pedepsiți – CINE era mutilat, spânzurat sau decapitat
Încă din urmă cu aproape 300 de ani istoria ne arată că au existat persoane cu funcții care au făcut abuz de puterea avută, fără a fi vreodată pedepsite. Se făcea dreptate într-o oarecare măsură la Botoșani în urmă cu sute de ani însă balanța nu înclina tot timpul în mod corect. Cum se derulau procesele în trecut și cum era organizarea administrativă de la Botoșanii anilor 1740?
astratex.ro
starshiners.ro%20
Sondaj
Sunteți mulțumiți de intervenția autorităților după prima ninsoare din noul sezon rece?
Da
Parțial
Nu
Nu știu / nu mă interesează
Declaraţia zilei
„Trebuie să vă fac o destăinuire: acum nu mai mă duc la soacra mea. Ea spune că nu vreau să o văd, dar ea este la limita de judeţ, în Andrieşeni şi îmi rup maşina. Ultima dată m-am dus prin Ştefăneşti, dar nici pe acolo ...
starshiners.ro%20
Curs valutar
ieri
EUR
Euro
4.6650 lei
USD
Dolarul SUA
4.0855 lei
CHF
Francul elveţian
4.0980 lei
GBP
Lira sterlină
5.2540 lei
JPY
100 de yeni japonezi
3.6241 lei
XAU
Gramul de aur
160.5030 lei
MDL
Leul Moldovenesc
0.2406 lei
HUF
100 de Florinţi Maghiari
1.4511 lei
AUD
Dolarul Australian
2.9851 lei
CAD
Dolarul Canadian
3.1027 lei
CZK
Coroana Cehească
0.1794 lei
DKK
Coroana Daneză
0.6251 lei
Vremea
astăzi
Botosani
-1 o C
Dorohoi
-1 o C
Bucecea
-1 o C
Darabani
o C
Saveni
o C
Ştefăneşti
0 o C
Horoscop
astăzi
web site traffic statistics
app traffic statistics
© Copyright 2009 - 2018 Botoşăneanul. Toate drepturile rezervate.