)
missgrey.ro
Ştiri
Secretarii de primării obligaţi de lege să sesizeze ANI
Din cauza conflictelor de interese create prin implicarea unor aleşi locali în contractele de concesionare a păşunilor comunale pentru care s-a dorit accesarea de fonduri europene, potrivit prefectului Cristian Roman, secretarii de primării trebuie să sesizeze Agenţia Naţională de Integritate. „Pedeapsa supremă este încetarea de drept a mandatului, dar asta o constată instanţa sau Consiliul Local după caz la sesizarea Agenţiei Naţionale de Integritate. Am legea aici, noi am tras atenţia secretarilor, ei sunt cei care trebuie, prin lege, să sesizeze ANI”, a declarat Cristian Roman, prefect. Cristian Roman a mai spus că, în cazul în care aceste administraţii publice locale nu intră în legalitate, primarii pot fi acuzaţi şi de abuz în funcţie.
Iată lista comunelor unde au fost depistate conflicte de interese:
Comuna Băluşeni
În anul 2010 Consiliul Local Băluşeni nu a adoptat nici o hotărâre privind concesionarea/arendarea/închirierea păşunii comunale;
Păşunea se află în domeniul privat al comunei Băluşeni;
Primarul comunei BăluşeniNeculai Stratulat, a încheiat, în numele Consiliului Local, dar fără a avea hotărâre din partea acestuia, Contractul de concesiune cu nr. 2428/11.06.2010, având ca obiect concesionarea păşunii comunale în suprafaţă de 614,58 ha pentru o perioadă de 1 an, începând cu data de 11.06.2010 către Asociaţia Cooperativa Agricolă Terra Botoşani. Redevenţa a fost stabilită ca fiind 40% din subvenţia ce va fi primită pentru suprafaţa de 614,58 ha păşune. Această Asociaţie s-a înscris la judecătorie la data de 1.06.2010, ca urmare a cererii formulate de împuternicitul legal al acesteia, Doroftei Claudiu Gheorghe şi a obţinut Certificat de înregistrare fiscală la data de 11.06.2010, exact data încheierii contractului de concesiune.
Contractul de concesiune este nelegal, deoarece nu a avut la bază o hotărâre de consiliu local, nu s-a respectat procedura de concesiune, în sensul că nu s-a organizat licitaţie publică, preţul redevenţei nu a fost un preţ bine determinat, încălcându-se, astfel, prevederile OUG 34/2006, ale OUG 54/2006, privind regimul concesiunilor, şi ale Legii 215/2001, care prevede că vânzarea, concesionarea şi închirierea se fac prin licitaţie publică, organizată în condiţiile legii.
S-a solicitat rezilierea contractului de concesiune, iar, în cazul refuzului, se va cere constatarea nulităţii absolute în instanţă.
În urma studierii documentelor puse la dispoziţie au rezultat următoarele cazuri de conflict de interese: din Asociaţia Cooperativa Agricolă Terra Botoşani fac parte, în calitate de membri fondatori, Doroftei Gheorghe Claudiu, consilier local în Consiliul local Băluşeni şi Doroftei Alexandra, soţia acestuia, care este şi membru fondator şi face parte şi din Consiliul Director al Asociaţiei.
Comuna Corni
S-a încheiat contractul de concesiune nr. 3726/09 iunie 2010 cu Asociaţia Crescătorilor de Animale din comuna Corni. Din această asociaţie fac parte ca membri fondatori Dumbravă Constantin şi Vărvăruc Constantin, consileri locali şi Oniciuc Brânduşa Magdalena, secretara asociaţiei, soţia viceprimarului comunei Corni.
S-a solicitat primarului întreprinderea demersurilor legale în vederea rezilierii contractului de concesiune.
Comuna Curteşti
S-a constatat că Tudose Mihai, consilier local este rudă de gradul I cu unul din membri  fondatori ai Asociaţiei Crescătorilor de Animale Curteşti, respectiv cu Tudose Andreea Ioana-fiică.
S-a solicitat secretarului unităţii administrativ – teritoriale întreprinderea demersurilor în vederea încetării, de îndată, a stării de conflict de interese.
Comuna Cristineşti
S-a constatat că Azoicăi Vasile viceprimarul comunei este şi membru fondator al Asociaţiei Crescătorilor de Animale Codrii Herţei, asociaţie cu care s-a încheiat contractul de concesiune.
S-a solicitat secretarului unităţii administrativ – teritoriale întreprinderea demersurilor în vederea încetării, de îndată, a stării de conflict de interese.
Comuna Dângeni
S-a constatat că Trofin Stelică Marinică primarul comunei este şi membru fondator al ACT Bovilact Truşeşti, asociaţie cu care s-a incheiat contractul de concesiune.
S-a solicitat secretarului unităţii administrativ – teritoriale întreprinderea demersurilor în vederea încetării, de îndată, a stării de conflict de interese.
Comuna Dobârceni
S-a constatat că  Vechiu Mircea consilier local este şi membru fondator al Agrodob Corogea Cooperativa Agricolă, asociaţie cu care s-a încheiat contractul de concesiune.
S-a solicitat secretarului unităţii administrativ – teritoriale întreprinderea demersurilor în vederea încetării, de îndată, a stării de conflict de interese.
Comuna Durneşti
S-a solicitat primarului unităţii administrativ teritoriale întreprinderea demersurilor legale pentru rezilierea contractului de concesiune cu “Casa Agronomului” Botoşani.
Comuna Manoleasa
Prin HCL nr. 13 din 26.03.2010 Consiliul Local Manoleasa a aprobat concesionarea păşunii comunale către Asociaţia Crescătorilor de Animale din comuna Manoleasa, atribuind contractul de concesiune direct acestei asociaţii, fără a organiza licitaţie publică, după cum prevede art. 123 din Legea 215/2001.
Păşunea se află în domeniul privat al comunei Manoleasa.
În urma procedurii prealabile efectuată de către prefect, ca urmare a verificării legalităţii hotărârii de mai sus, Consiliul local Manoleasa a refuzat să revoce hotărârea.
În prezent există formulată acţiune în contencios administrativ pentru anularea HCL 13 din 26.03.2010, care formează obiectul dosarului cu nr. 6385/40/2010, aflat pe rolul Tribunalului Botoşani, în curs de judecare.
La adresa noastră cu nr. 3040 din 16 martie 2011, ni s-a comunicat Hotărârea Consiliului local Manoleasa cu nr. 13 din 26.03.2010, dar care are un conţinut diferit faţă de cea comunicată prefectului la data de 9.04.2010, în vederea efectuării controlului de legalitate şi pentru care s-a demarat acţiune în instanţă. De asemenea, şi Studiul de oportunitate şi Caietul de sarcini care constituie anexe la HCL 13 din 26.03.2010 s-au transmis modificate faţă de cele comunicate iniţial, fără ca să existe vreo hotărâre de modificare adoptată de Consiliul local. Aceste documente modificate au fost depuse şi la APIA în vederea acordării subvenţiei, după cum a rezultat din documentele transmise de către această instituţie.
Până în prezent nu s-a încasat nici redevenţa nici subvenţia.
În urma studierii documentelor puse la dispoziţie au rezultat următoarele cazuri de conflict de interese:
Din Asociaţia Crescătorilor de Animale din comuna Manoleasa fac parte, în calitate de membri, Ciornei Doru, consilierul primarului (este preşedintele asociaţiei şi face parte din Consiliul Director), Mircea Cristian, băiatul primarului (este vicepreşedintele asociaţiei şi face parte din Consiliul Director), Mircea Leonard Daniel, fratele primarului şi consilier local, Mircea Mihai, primarul comunei Manoleasa şi Hangiuc Alexandru, funcţionar public (casier) în aparatul de specialitate al Consiliului local Manoleasa (este vicepreşedintele asociaţiei şi face parte din Consiliul Director).
Comuna Hilişeu Horia
S-a constatat că, pentru atribuirea păşunii comunale, au fost încheiate mai multe contracte de arendare, din care:
unul cu Tudosă Ilie Iustin, ca persoană fizică – consilier local, pentru suprafaţa de 47,22 ha;
unul cu Cooperativa agricolă VASILACTOFERM al cărui membru fondator este şi Boşintă Gheorghe  – consilier local.         
S-a solicitat secretarului unităţii administrativ – teritoriale întreprinderea demersurilor în vederea încetării, de îndată, a stării de conflict de interese.
Comuna Hlipiceni
S-a constatat că, pentru atribuirea păşunii comunale, au fost încheiate mai multe contracte de concesiune, cu diferite persoane fizice sau juridice, din care:   
Tucaliuc Toader  – consilier local – este şi preşedintele Asociaţiei crescătorilor de animale "Jijia" din comuna Hlipiceni, asociaţie care a concesionat 349 ha păşune. La data adoptării hotărârii acesta nu avea însă funcţia de consilier local.
Cozar Ioan – consilier local – este şi vicepreşedintele aceleiaşi asociaţii.
S-a solicitat secretarului unității administrativ – teritoriale întreprinderea demersurilor în vederea încetării, de îndată, a stării de conflict de interese.
Comuna Mitoc
Au fost încheiate 30 de contracte de concesiune cu persoane fizice şi juridice, pe o perioadă de 5 ani.  Dintre acestea:
Damian Petru -  consilier local – a concesionat 15,77 ha  – pentru 70 capete bovine.
Siminic Iulian  – consilier local –  a concesionat – 8,70 ha pentru 66 capete bovine.
Ceicovschi Iulian  – consilier local – ca preşedinte al Cooperativei Agricole Lunca Prutului – a concesionat 77,41 ha
Scutariu Sorin  – consilier local – a concesionat 9,15 ha teren  pentru 46 bovine.
S-a solicitat secretarului unităţii administrativ – teritoriale întreprinderea demersurilor în vederea încetării, de îndată, a stării de conflict de interese.
Comuna Truşeşti
S-a solicitat primarului unităţii administrativ teritoriale întreprinderea demersurilor legale pentru rezilierea contractului de concesiune cu “Casa Agronomului” Botoşani.
Comuna Tudora
S-a constat că Tigănaşu Gheorghe, consilier local, este şi membru fondator al Asociaţiei crescătorilor de animale “Tudoreanca”, asociaţie cu care s-a încheiat contract de concesiune.
S-a solicitat secretarului unităţii administrativ – teritoriale întreprinderea demersurilor în vederea încetării, de îndată, a stării de conflict de interese.
Comuna Vlăsineşti
S-a constatat că Volintiru Constantin, consilier local este membru fondator al Cooperativei „Fermierul Vlăsineştea”, fiind încheiat încheiat un contract de concesiune între comuna Vlăsineşti şi această cooperativă având ca obiect suprafaţa de 636,11 ha păşune în temeiul căruia a fost solicitată subvenţie.
S-a solicitat secretarului unităţii administrativ – teritoriale întreprinderea demersurilor în vederea încetării, de îndată, a stării de conflict de interese.
S-a solicitat în scris primarilor şi secretarilor unităţilor  administrativ – teritoriale menţionate anterior, întreprinderea demersurilor necesare în vederea intrării în legalitate şi informarea de îndată a Instituţiei Prefectului în acest sens.
S-a solicitat Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură suspendarea în continuare a oricăror plăţi a subvenţiilor pentru păşuni, până la clarificarea situaţiei legale, pentru comunele BĂLUŞENI, CORNI, DURNEŞTI, MANOLEASA şi TRUŞEŞTI.


Loading...
Atât inţeleg unii când sunt aleşi. Sunt numai cu gândul la furat. Iată de ce a candidat Oniciuc de la Corni pentru funcţia de primar! Nu mai putea dormi de grija faţă de consăteni! Ruşine!
31 martie 2011, 20:15
la Corni usl-eul functioneaza perfect,presedintele liberal cu presedintele sau vicele de la pesedeu,consilierul de la pesedeu.....TRAIASCA USL .
31 martie 2011, 16:27
Loading...
Sondaj
Când va fi inaugurat Parcul de Agrement Cornișa?
2018
2019
În apropierea viitoarelor alegeri locale
Niciodată
Nu știu / nu mă interesează
Declaraţia zilei
”Avem în vedere, dacă timpul va fi frumos, poate și un spectacol aici în preajma teatrului să atragem atenția asupra acestui obiectiv important. Deja au fost intervenții la nivel național. S-au scris în felurite apariții ...
Curs valutar
ieri
EUR
Euro
4.5854 lei
USD
Dolarul SUA
3.8887 lei
CHF
Francul elveţian
3.9851 lei
GBP
Lira sterlină
5.1710 lei
JPY
100 de yeni japonezi
3.4776 lei
XAU
Gramul de aur
163.1062 lei
MDL
Leul Moldovenesc
0.2223 lei
HUF
100 de Florinţi Maghiari
1.4883 lei
AUD
Dolarul Australian
3.0617 lei
CAD
Dolarul Canadian
3.1122 lei
CZK
Coroana Cehească
0.1777 lei
DKK
Coroana Daneză
0.6160 lei
Vremea
astăzi
Botosani
17.6 o C
Dorohoi
16 o C
Bucecea
17.6 o C
Darabani
o C
Saveni
o C
Ştefăneşti
16 o C
Horoscop
astăzi
web site traffic statistics
app traffic statistics
© Copyright 2009 - 2017 Botoşăneanul. Toate drepturile rezervate.